Codul Strict Secret “cablesplice”

 

Nota editorului: Aceasta este o copie a unui document așa-zis secret, care a circulat  începând cu anul 1994, înainte de masacrul din Port Arthur, din Tasmania, și înainte de alte incidente groaznice, ce au avut loc în ultimii ani. Sunt demne de remarcat, în cadrul acestui document, tacticile folosite de francmasoni împotriva publicațiilor ca “Exposure Magazine”. Dacă ești o persoană curajoasă, care spune lucrurilor pe nume, denumiri precum “anti-semitic”, “extremist” sau “de aripă dreapta” - pentru a numi doar câteva - vor fi folosite de așa-zișii “ziariști”, cumpărați de francmasoni, pentru a-ți ruina reputația.

Adevărații “extremiști” sau “antisemiți” sunt cei care scriu articole bigote în ziare de scandal, care au deviza “jurnalismul la cota sa maximă”. Deseori, în spatele lor sunt socialiști, comuniști, sioniști, fabiani, de stânga, de dreapta, extremiști și alții, care sunt produsele unei societăți create de atitudinile de mai jos.

 

Un program agresiv pentru a contracara “Mișcările de Dezmembrare”

 

Eforturile recente ale "Mișcărilor de Dezmembrare" - mișcări îndreptate împotriva planurilor francmasoneriei mondiale, de subordonare și cucerire prin forță a planetei, de a câștiga influență politică, încep să afecteze serios și nefavorabil percepția și înțelegerea publică a programelor Francmasoneriei, menite să netezească transferul de suveranitate și putere de la guvernele naționale la organizațiile statale supranaționale.

Dacă aceste eforturi ale “Mișcării de Dezmembrare”, îndreptate împotriva Francmasoneriei, vor fi luate în considerație și discreditate, sarcina creării unui guvern global unic, sub controlul ONU (de fapt, al Francmasoneriei), va fi mult mai dificilă. Cele mai periculoase elemente ale “Mișcării de Dezmembrare” sunt cele care fac parte din majoritatea fundamentalistă creștină. Memorandumul următor oferă un set de îndrumări pentru poliție, menite să contracareze aceste eforturi ale “Mișcărilor de Dezmembrare” antimasonice.

 

Programele fățișe:

 

Programele fățișe de contracarare a influențelor tot mai mari ale creștinilor și ale altor grupări, cum este “Mișcarea de Dezmembrare”, pot lua forme variate:

 

A. Efortul activ de a promova beneficiile unor instituții și organizații globale, supranaționale. Articole din presă, cărți, conferințe și alte mijloace trebuie folosite pentru a face din aceasta un subiect la modă.

 

B. Participarea unor personalități politice, a celebrităților și a altor persoane influente la evenimente legate de instituțiile și organizațiile internaționale și supranaționale. Foarte utile sunt evenimentele care implică acțiuni caritabile, precum UNICEF, "Hrăniți copiii", "Americare" (care = a îngriji, engl.) etc.

 

C. Promovarea utilizării pașnice a energiei atomice și a dezarmării ca o condiție necesară păcii, securității și toleranței și a acceptării credințelor ne-creștine, acțiune făcută suficient de subtil pentru a nu îndepărta populațiile-țintă creștine.

 

1. Sub nici o formă, aceste eforturi nu trebuie să stârnească temeri privind aceste scopuri și nici nu trebuie să aducă probe evidente despre adevăratele scopuri ale politicii guvernului  Statelor Unite ale Americii.

 

2. O cale importantă de sprijinire a dezarmării și de impunere a ordinii globale de către O.N.U., constă în stârnirea fricii de armele nucleare, arătând care sunt pericolele războiului nuclear. Astfel, este posibilă câștigarea sprijinului public pentru mișcări ulterioare secrete, francmasonice, în privința dezarmării statelor naționale. Aceasta distrage atenția de la natura reală a efortului de dezarmare, prezentând-o ca fiind necesară păcii mondiale, și nu ca un pas pe calea creării Guvernului Mondial.

 

D. Atacul  asupra “Mișcării de Dezmembrare”, și mai ales asupra grupărilor religioase creștine. Acest atac ne prezintă aceste mișcări, ale căror interese sunt antifrancmasonice, ca fiind intolerante, pline de ură, exclusiviste și periculoase. Un astfel de program include următoarele:

 

1. Trebuie făcute eforturi pentru a descrie fals obiectivele lor, ca fiind crearea unei teocrații religioase și impunerea unei interpretări religioase stricte a Bibliei, ca baze pentru participarea politică în "Noua Americă Creștină". Aceasta se poate realiza cel mai bine prin atragerea atenției asupra membrilor extremiști și neluarea în considerație a membrilor mai moderați.

 

2. Grupările "creștine" trebuie prezentate ca fiind elemente marginale ale populației religioase a țării, nu foarte numeroase și cu siguranță nefiind reprezentative pentru "majoritatea" creștinilor .

 

3. Aceste grupări creștine trebuie prezentate cu fiecare ocazie vicioase, intolerante, dar mai ales anti-semite. Utilizarea selectivă a citatelor și, dacă este necesar, utilizarea interpretărilor sunt o modalitate eficientă de îndeplinire a acestei sarcini.

 

4. Arestarea (sub învinuirea de omor sau sub acuzarea de dezechilibre mentale) anumitor membri ai “Mișcării de Dezmembrare”, care, prin stilul lor de viață extremist-religios și/sau prin starea de "pregătire" pentru urgențe, ar fi pregătiți fizic și psihologic să supraviețuiască în afara controlului guvernului.

 

5. Hărțuirea (sub acuzația de omor sau pentru dezechilibre mintale) a celor care ascultă și/sau simpatizează cu “Mișcarea de Dezmembrare”.

 

Programele secrete

 

Programele secrete pot fi la fel de importante, dacă nu chiar mai importante, în înregistrarea eficienței crescute a “Mișcării de Dezmembrare”.

 

A. Infiltrarea în “Mișcarea de Dezmembrare” a agenților așa-zis simpatizanți este foarte utilă în combaterea eforturilor “Mișcării”.

 

1. Realizând acte extreme, mai ales de violență, astfel de indivizi pot aduce discreditarea și condamnarea publică a “Mișcării de Dezmembrare”.

 

2. Aducând confuzie și încurajând cu dibăcie învrăjbirea și controversele în interiorul “Mișcării”, asemenea agenți vor fi capabili să reducă eficiența și coerența acestei “Mișcări de Dezmembrare”.

 

B. Indivizii obișnuiți să activeze în afara canalelor de activitate politică trebuie activați și plasați în poziții în care apar ca fiind în opoziție cu politica guvernelor Statelor Unite ale Americii.

 

1. Aceste persoane vor critica în public politica noastră (a francmasonilor, n.a.), dar, de fapt, vor fi de acord cu obiectivele noastre pe termen lung. Furnizând cu atenție și în mod selectiv informații false și înșelătoare, informații ce par a avea o natură dramatică și scandaloasă, ei vor părea că sprijină acțiunile “Mișcării de Dezmembrare”. Însă, până când aceste informații se vor dovedi a fi false, ele vor cădea în uitare și nu vor mai discredita opoziția (adică francmasoneria, n.a.).

 

2. Utilizarea interviurilor cu diferite personalități la posturile de radio, așa cum am sugerat în paragraful 1, s-a dovedit a fi foarte eficientă. Și alte acțiuni care se realizează cu aceste mijloace pot folosi la fel de mult.

 

Subversiunea

 

A. Unul dintre cele mai importante eforturi trebuie să aibă în vedere îndepărtarea armelor de foc de sub controlul individual. Prezentul program pe termen lung are în vedere, pentru a realiza aceasta, tocmai susținerea eforturilor în direcția precizată.

 

1. Folosirea "agenților provocatori” (indivizi care par nebuni și de care lumea nu este conștientă), care săvârșesc crime în masă, cu arme automate, crime cărora li se acordă o atenție publică deosebită. În mod similar, folosirea repetată a crimelor comise la întâmplare, în arii urbane mari, ca modalitate de creare a unui climat de frică și de violență, a dus la consolidarea ideii de control asupra armelor. Astfel de programe sunt extrem de folositoare și trebuie continuate și extinse pentru că ele orientează treptat opinia publică în sensul respingerii ideii de folosire neîngrădită a armelor de foc de către populație.

 

2. Eforturile de a câștiga controlul asupra armelor sunt foarte valoroase întrucât deschid ușa și altor tipuri de control.

 

Programele de dezinformare

 

Aceste programe trebuie să furnizeze  mass-mediei informații false și înșelătoare, privind țintele și planurile pe termen lung, ca și detalii false despre “Mișcarea de Dezmembrare”.

 

A. Plasarea selectivă și cu grijă, în presă, a unor povestiri potențial prejudicioase și false este un mijloc excelent de creștere a îndoielilor  și a fricilor în rândul populației.

 

B. Unul dintre cele mai eficiente programe de dezinformare constă în utilizarea selectivă a articolelor și a cărților cu “dezvăluiri” pretinse a fi făcute de guvernul precedent sau de oficialități supra-guvernamentale, dar fabricate, de fapt, în interiorul N.S.A.**-ei și al C.I.A.-ului.

 

1. Legătura dintre autorii dezvăluirilor și operațiunile guvernului este în mod deliberat vagă, pentru a face dificilă urmărirea și verificarea “poveștilor” lor.

 

2. Deși informațiile și cărțile cu “dezvăluiri” par a fi extrem de critice la adresa obiectivelor și programelor noastre (adică ale Francmasoneriei mondiale) pe termen lung, contradicțiile din interiorul lor, dificultatea de verificare a autorilor și a detaliilor, stilul sălbatic, mergând spre irațional, toate vor contribui la discreditarea acestor informații antifrancmasonice și la apariția unor semne de întrebare referitor la ele.

 

Prezentarea credințelor religioase

 

Prezentarea credințelor și doctrinelor religioase marginale sau extremiste și/sau prezentarea credințelor religioase creștine într-un mod intolerant și dogmatic, vor contribui la modificarea opiniei publice care se va orienta împotriva “Mișcării de Dezmembrare” și, în general, împotriva altor mișcări fundamentalist creștine.

 

Alte eforturi de propagandă

 

A. Publicațiile tipărite

 

1. Folosirea adecvată a mass-mediei pentru a discredita și ataca pe cei care se opun Francmasoneriei este o unealtă fundamentală de contracarare a “Mișcării de Dezmembrare”.

 

2. În timp ce mass-media principală este critică la adresa acestor eforturi antimasonice, foarte multe pagube pot fi aduse “Mișcării de Dezmembrare” și prin intermediul publicațiilor “marginale”. Utilizarea continuă a acestor metode în interiorul mass-mediei de opoziție poate fi benefică.

 

B. Sistemele electronice sau de computere

Sistemele electronice sau de computere, jurnalele și canalele de informații constituie un teren foarte prielnic în combaterea acțiunilor “Mișcării de Dezmembrare”. Abilității oponenților în a folosi jurnale computerizate, pentru a transmite informații și pentru a educa oamenii, trebuie să i se adauge un program activ de dezinformare și atac.

 

1. Un mijloc de contracarare a eficienței eforturilor opoziției reprezentate de “Mișcarea de Dezmembrare” constă în simpla expediere a jurnalelor lor. Un singur operator la un computer poate face un program prin care să trimită mii de mesaje. Volumul de mesaje este mai important decât conținutul lor. Majoritatea oamenilor nu au răbdarea de a citi sute și mii de mesaje (cantitatea mare de informație generând o stare de suprasaturare a opiniei publice referitor la acest subiect).

 

2. Un al doilea mijloc de contracarare a utilizării tehnologiei computerelor de către opoziție constă în plasarea cu atenție a agenților dezinformatori. Agenții pot fi de două feluri:

 

a. Agenți care se vor certa doar cu opoziția, utilizând tactici de amânare și de inducere a confuziei, de exemplu cerând referințe și “dovezi” ale declarațiilor, făcând trimiteri la documente obscure și greu de găsit - aceasta ca dovadă că opoziția greșește - și care vor forța opoziția să piardă foarte mult timp pentru a se apăra de atacuri irelevante și false.

 

b. Alți agenți trebuie să aibă în minte scopuri mult mai subtile. Ei trebuie să simuleze atitudinea diferiților membri ai “Mișcării de Dezmembrare” și să prezinte opoziția astfel încât să o discrediteze. Efectul necesar pentru a corecta mesajele transmise de acești agenți și zăpăceala creată, constituie oportunități excelente de a ataca “Mișcarea de

Dezmembrare”.

 

Efecte diversioniste: “pâine și circ”

 

A. Celebritățile

 

Folosirea celebrităților este un mijloc de distragere a atenției de la chestiunile politice serioase. Mai mult, folosirea unor celebrități alese ca purtători de cuvânt politici poate fi un mijloc foarte eficient de răspândire a mesajului nostru (al francmasonilor).

 

B. Sporturile

 

Sporturile sunt utile ca mijloace de distragere a atenției de la problemele politice serioase și de amețire a minților oamenilor. Îndreptându-și toată energia lor asupra evenimentelor sportive, oamenii sunt împiedicați să întreprindă un studiu serios și intens, necesar unei acțiuni politice eficiente.

 

C. Jocurile de noroc

 

Asigurarea numeroaselor piețe de desfacere pentru jocurile de noroc deservește unor scopuri multiple: păstrează atenția populației concentrată asupra evenimentelor sportive și asupra fenomenului cunoscut sub numele de “febra loteriei”. Mai important nu este faptul că larga răspândire a jocurilor de noroc captează atenția publicului, ci că acest fapt ne aduce nouă, francmasonilor, venituri pe care le putem folosi pentru noi. Loteriile acestea ar trebui să aducă bani pentru educație, scopuri civice și alte acte de interes public. De fapt, prin utilizarea atentă a manipulării, multe din fondurile adunate sunt redirecționate pentru a sprijini alte programe francmasonice descrise în acest memorand.

 

D.Talk-show-uri

 

Talk-show-urile au un scop dublu:

 

1. Prin distragerea atenției de la problemele serioase (politice, economice), astfel de programe amețesc publicul și împiedică oamenii să se focalizeze asupra problemelor reale cu care se confruntă ei și societatea în care se află.

 

2. Prezentând în mod constant, într-o lumină favorabilă, grupuri de homosexuali, lesbiene etc. și într-un mod nefavorabil “supremația albilor”, “zeloții religioși” și alți opozanți, aceste programe reamintesc oamenilor cine sunt cei “buni” și cine sunt “răii”.

Credem că dacă strategiile de mai sus sunt implementate efectiv, ele pot fi foarte eficiente în contracararea și aducerea la ineficiență a acțiunilor “Mișcărilor de

Dezmembrare”.