ROMÂNIA - VICTIMA UNUI PLAN CRIMINAL AL STRATEGILOR NOII ORDINI MONDIALE

 

Poligon de încercare în plan real pentru SIDA, dezindustrializare, deznaționalizare, depopulare

 

       Recent au fost prezentate o serie de documente ce incriminează strategii Noii Ordini Mondiale (N. O. M.) de producere artificială și răspândirea controlată a virusului AIDS. Conform acestor documente, în "fundamentarea" descoperirii sunt angrenate organisme precum CIA, Ministerul Apărării al SUA (Departement of Defense - DOD) și Clubul de la Roma. Interesant este că malefica idee a producerii unui virus ucigaș ca antidot împotriva suprapopulării planetei a fost elaborată și dezvoltată în mod secret de către eminența cenușie a Clubului de la Roma, dr. Aurelio Peccei, o dată cu pregătirea documentelor pentru Conferința Populației de la București, când s-a atras atenția asupra dublării populației în progresie geometrică. Astfel, dacă în 1900, populația Globului era de 1,6 miliarde locuitori, în 1960 se dublase (deci crescuse cu 1,6 miliarde în 60 de ani), ca în 1999, deci în acest an să se dubleze din nou și să ajungă la 6 miliarde. Ceea ce înseamnă că în mai puțin de 40 de ani populația Globului a crescut cu 3 miliarde de locuitori. Iată de ce, în documente strict confidențiale, strategii lumii, autorii din umbră ai Noii Ordini Mondiale (N.O.M.) au pus la punct un plan de reducere în masă a populației, în special a celor din țările subdezvoltate ale Africii, unde deși mortalitatea este extrem de ridicată (în jur de 20 la mie) natalitatea este dublă (peste 40 la mie) astfel că și sporul anual al populației în aceste țări este de 20-25 la mie și chiar mai mult. În schimb în țările dezvoltate sporul populației este de circa 1 la mie, zero sau chiar subunitar, dar nu mai mult de 1-2 la mie. În această situație de depopulare lentă (Germania, Suedia, Olanda etc.) au luat măsuri de sprijinire a familiilor, încurajând femeile să aibă cât mai mulți copii, chiar și atunci sau mai ales atunci când nu sunt căsătorite. În Germania situația de femeie necăsătorită cu doi, trei sau patru copii a devenit un soi de meserie, ele fiind un fel de matcă reproducătoare a statului german, foarte aproape de ceea ce visa cu decenii în urmă un alt precursor al N.O.M. Se știe că rata mortalității este direct dependentă de nivelul de trai și se modifică rapid, în vreme ce natalitatea ține de genă și de mentalități, fiind mai dificil de modificat. Așa se face că în țările arabe, care au dat de bogăția petrolului, rata natalității a rămas neschimbată ca în vremurile de sărăcie, respectiv foarte ridicată, în vreme ce rata mortalității a scăzut la cote incredibile, de 3-5 la mie. Motiv pentru care strategii N.O.M. și întrețin acolo focare de război în ideea stopării acestei explozii demografice. Nimic nu se face la întâmplare. Virusul HIV a fost produs tocmai pentru a stopa creșterea populației în Africa devenită o bombă demografică pentru a se abate atenția opiniei publice, mai precis pentru a fi intoxicată cu informații ce par veridice s-a prezentat varianta infectării de la maimuțele verzi din Congo, prin consumul cărnii acestora ori prin sodomie. Pe aceeași linie a inoculării ideii că ar fi vorba de "pedeapsa divină" pentru devierile omenirii sfârșitului de mileniu, s-a mers și în cazul infestării deliberate a grupurilor de homosexuali din America. În toate cazurile, virusul imunodeficitar (HIV) a fost inoculat prin injectare. În același mod s-a procedat în cazul planului complex de-a dreptul criminal la care este supusă România de peste un deceniu, devenită un poligon de experimente incredibile. Dar care își arată de acum rezultatele odioase. Este știut că primele cazuri de SIDA au apărut în Leagănul nr. 1 "Sfânta Ecaterina" din București. Explicația medicilor de bună credință a fost și este că virusul a fost inoculat în mod dirijat, în cadrul unui program de vaccinare, susținut de o fundație internațională, implicată și în exportul de copii din România. La vremea respectivă s-a declanșat o anchetă urmată de un proces penal care au fost însă mușamalizate la intervenția unor forțe internaționale oculte, aceleași însă care aveau în vedere anihilarea României sub toate aspectele, începând cu populația. Inocularea HIV și răspândirea SIDA constituie doar unul din mijloacele folosite pentru depopularea galopantă a României. Conform unor cifre vehiculate de presa străină (din Israel, de pildă) România are actualmente o populație cu 2 milioane mai redusă decât în 1990, deci cu 10% mai puțin. Cert este că în baza ultimelor cifre statistice, România a ajuns la un raport natalitate-mortalitate mai mult decât alarmant, fără corespondent într-o altă țară sau într-o altă perioadă. Conform datelor Comisiei Naționale pentru Statistică, mortalitatea depășește 14,7 la mie, în vreme ce natalitatea scade sub 10 la mie. Așadar, de la 2-3 la mie spor în anii '80 s-a ajuns la minus cinci la mie, cu zone foarte extinse în care s-a ajuns la minus șapte sau opt la mie!

Cifrele coincid întrutotul cu cele preconizate de cupola N.O.M., care are în vedere ca în următoarele decenii populația să se reducă în mod drastic la numai 2 miliarde de oameni, aproximativ la nivelul la care se găsea în perioada anterioară primului război mondial. Ca un argument în plus care confirmă cele ce se întâmplă în România trebuie arătat faptul că strategii creării virusului S.I.D.A. și ai celorlalte mijloace criminale de diminuare a populației s-au ocupat de reducerea populației în Salvador prin declanșarea unui război local. Planul însă a eșuat, conform unor declarații ce provin din chiar cercul celor inițiați întrucât nu a fost combinat cu alte mijloace de reducere a populației, motiv pentru care un asemenea plan complex cuprinzând inocularea virusului HIV, atacul la nivel psihosocial, înfometarea, deznaționalizarea și, în cele din urmă, și un război civil sau interetnic se aplică în România. Thomas Ferguson, cel care a făcut dezvăluirile cu privire la Salvador și care este unul din strategii Clubului de la Roma a susținut cât se poate de nevinovat că Salvadorul trebuia "salvat" întrucât rata natalității era de 3,3 la mie, aproape unică în lume între țările non-africane. Printr-o coincidență tragică, România avea, în anii 80, când s-a pus la punct planul ce avea să înceapă cu asasinarea lui Ceaușescu, exact același procent de creștere demografică: peste trei la mie. Reducerea populației prin mijloacele arătate este, după Ferguson, "cheia" strategiei Clubului de la Roma și a grupului lui Henry Kissinger, care au elaborat o strategie ce se potrivește exact cu ceea ce s-a întâmplat în România. Ei spuneau astfel: "Vom veni într-o țară și vom întreba: care este planul vostru de dezvoltare? Aruncați-l. Nu vă trebuie nimic. Doar să aplicați un plan de exterminare a populației. Prea mulți oameni înseamnă răscoală sau comunism." În baza acestor informații vehiculate și în țara noastră, dar de fiecare dată ocolindu-se faptul că și România constituie un astfel de cobai, se explică toate acțiunile de agresiune împotriva României și populației sale. Se explică de ce Banca Mondială a alocat 50 milioane de dolari pentru ca să se desființeze 100.000 de locuri de muncă ale minerilor, se explică de ce Fondul Monetar Internațional condiționează acordarea împrumuturilor sale de desființare a marilor combinate zootehnice și de distrugere a agriculturii, respectiv a surselor de hrană, se explică de ce România a fost obligată să-și reducă la 30% efectivele miliare, se explică de ce România a fost obligată să-și reducă rezerva de grâu de la 2 milioane de tone la numai 350.000 de tone pe care deja a consumat-o. Anii 1999-2000 constituie punctul final al acestui plan decenal de anihilare a României. Foametea ce se prefigurează în mod cert - respectiv realizarea unei recolte de numai 2 milioane de tone de grâu față de un necesar de cel puțin 3,5 milioane de tone - coincide cu situația încetării de plăți concomitent cu epuizarea rezervei valutare prin plata forțată a dobânzilor de 2,5 miliarde de dolari, cu radicalizarea populației prin creșterea explozivă a șomajului și încetarea plăților către bugetari și pensionari (aceștia din urmă în număr de 6 milioane) și mai ales cu declanșarea conflictelor interetnice în Ardeal în scopul implicării României într-un râzboi de uzură, distrugător. Acestea sunt faptele binecunoscute din presa de toate zilele, din informațiile publice. Ceea ce nu văd politicienii, nici cei de la putere și nici toți cei din opoziție, este prezența acestui plan diabolic ce leagă lucrurile și le face întrutotul explicabile. Din păcate, într-un mod catastrofal pentru noi.