România ca o PRADA

 

S-a constatat că în ultimii ani, în Transilvania se desfășoară o abilă ofensivă economică, în scopul susținerii autonomiei  politice și economice a județelor cu populație preponderent maghiară. George Soros este unul din protagoniștii acestei ofensive maghiare în Ardeal.

Creșterea influenței maghiare în Ardeal conține o strategie bine pusă la punct, care urmărește niște linii de acțiune bine stabilite. Acestea sunt:

 

- Retrocedarea imobilelor, terenurilor și altor bunuri care au aparținut nobilimii maghiare și cultelor specifice etniei maghiare.

 

Acțiunile întreprinse pe această linie sunt susținute pe baza fostului statut de națiune privilegiată a Principatului Transilvaniei în care etnia maghiară deținea puterea politică și economică. Existența acestui statut a permis consemnarea proprietăților în mai multe documente folosite în prezent atât de istoriografia ungară, cât și de către descendenții familiilor nobiliare maghiare pentru a justifica și solicita imperativ aplicarea principiului “Restitutio in integrum”, principiu care, aplicat fără discernământ în Transilvania, ar afecta interesele fundamentale ale populației majoritare românești, mergându-se până la contestarea originii acesteia și a dreptului legitim de a trăi în această zonă.

Pe baza dreptului “istoric” de proprietate este solicitată retrocedarea, în prima fază, a unor imobile și terenuri dintre care mai reprezentative  pentru etnicii maghiari, sunt la ora actuală următoarele:

 

- Timișoara: Casa maghiară și Liceul  Piarist;

 

- Oradea: Universitatea, Facultatea de Stomatologie,  (revendicate de Fundația maghiară catolic㠓Caritas”), Muzeul Țării Crișurilor (revendicat de către Biserica Catolică).

 

Tot în cadrul județului Bihor mai sunt revendicate Castelul din Cighid, clădirea spitalului din Borod (de către o persoană din Debrecen/Ungaria) și terenul pe care se află Marghita (de către Biserica Reformată din Oradea).

 

-Satu Mare: sunt revendicate toate imobilele și terenurile care au aparținut nobilimii maghiare și Bisericii Reformate, parte din ele fiind deja obținute, cu sprijin parlamentar și al autorității locale.

 

În județul Cluj, în perioada 1995-1997, o serie de asociații culturale și turistice au fost preocupate să identifice monumente istorice și clădiri sub motivația editării unor lucrări științifice. Documentele obținute au fost folosite pentru începerea unor procese de recuperare a acestor imobile, folosindu-se din plin prevederile legii privind “restitutio in integrum”.

Sunt vizate de asemenea, diverse obiective de genul celor menționate anterior, în orașele Sf. Gheorghe, Brașov și Sălaj, totalizând astfel o listă impresionantă de clădiri și terenuri.

 

- Extinderea societăților comerciale cu capital mixt, româno-maghiar, în vederea realizării unui control tot mai accentuat al activității economice.

 

Din anul 1997, este în curs de derulare o puternică ofensivă economică a capitalului ungar în Transilvania. Astfel, prin intermediul bisericii catolice, etnicii maghiari au fost dirijați să-și preschimbe cupoanele în acțiuni la diverse societăți ce prezentau interes de complementaritate sau posibile concurente pentru industria ușoară ungară, care a luat un deosebit avânt.

Blocajul financiar și speculațiile bursiere au dus aceste întreprinderi în pragul falimentului sau la subevaluarea capitalului propriu, prin scăderea cursului acțiunilor, care au putut fi astfel achiziționate foarte ieftin.

Este cazul întreprinderii “Armedica”, al cărui pachet majoritar de acțiuni a fost achiziționat de societatea “Gedeon-Richter”, cu capital majoritar maghiaro-german, urmând apoi aprobarea în funcțiile de conducere a personalului loial acționarului principal maghiar, amplasarea în interiorul intreprinderii  a drapelului maghiar, impunerea folosirii limbii maghiare și orientarea producției spre realizarea unor produse secundare care să faciliteze importul de medicamente din Ungaria.

La fel s-a procedat în cazul fermelor de tip “Avicola”, care, prin scăderea artificială a valorii acțiunilor și prin scumpirea furajelor, au fost aduse în incapacitate de plată sau au fost falimentate.

De asemenea, a luat amploare micul trafic cu produse alimentare, care devine o adevărată concurență pentru produsele românești. Transilvania, în general, și zonele din vest, sunt transformate în adevărate piețe de desfacere, neoficiale, ale industriei alimentare ungare.

Și în domeniul exploatării forestiere s-a produs un adevărat jaf încă din anul 1990, în special în județele Harghita și Covasna, în condițiile în care Ungaria este deficitară la această materie primă.

Se poate aprecia că intențiile de a penetra economia din Transilvania se realizează prin intermediul unor firme ale minoritarilor maghiari, aflate în relații cu firme din străinătate, tot ale etnicilor maghiari.

Astfel firmele “Wuc” și “Confortomega” din Cluj-Napoca, conduse de Zoltan Arpad, reprezintă interesele firmei ”Polus” din Canada, al cărei patron majoritar este tot un etnic maghiar.

De asemenea, se acționează prin intermediul “Asociației maghiare a specialiștilor din Transilvania”, care coordonează activitatea specialiștilor români de etnie maghiară din zonă, aceștia furnizând investitorilor maghiari informații care să-i avantajeze în raport cu partea română. Asociația este condusă de Varga Bela, profesor la Universitatea Transilvania, din Brașov.

 

- Susținerea financiară a etnicilor maghiari, cu intervenția unor bănci din Ungaria.

 

Investitorii români de etnie maghiară sunt puternic susținuți de către banca “Pater”  din Târgu Mureș (filială a “Budapest Bank” din Ungaria) și de fundația “Lam” din Ilieni, județul Covasna. Se acționează pentru deschiderea unei filiale a băncii și în Brașov.

Fundația “Lam” ( Fundația pentru încurajarea agriculturii particulare și a dezvoltării agricole din județul Covasna) s-a constituit în anul 1993, ca reprezentanță a fundației “Heks” din Elveția, la inițiativa preotului reformat Kato Bela din comuna Ilieni, care este și președintele acesteia.

Respectiva fundație își desfășoară activitatea prin intermediul Bisericii reformate și are ca principal scop ajutorarea cetățenilor de naționalitate maghiară pentru cumpărarea de terenuri și prestarea de către aceștia a unor activități economice private: peste 60 de persoane de etnie maghiară au fost împrumutate, fără dobândă, cu sume între 500-95000$, cu scopul declarat de sprijinire a investițiilor în agricultură.

Finanțarea agenților economici din Transilvania se realizează și prin creditele acordate de băncile din Ungaria, cu condiția ca minimum 65% din produsele importate să fie produse în Ungaria.

În acest context, se remarcă activitatea financiară desfășurată de “Romanien American Enterprise Fund” care acordă credite în afaceri cu cele mai mici dobânzi de pe piață, în valoare de maximum 15000$, având durata de rambursare de până la 18 luni. Afacerea se derulează în cadrul programului “Capa”, partea americană fiind reprezentată de nimeni altul decât miliardarul George Soros.