SOCIETĂȚILE SECRETE

 

Partea cea nevăzută a lumii transpare...

 

SUNTEM LA ORA ACTUALĂ MANIPULAȚI DE O STRUCTURĂ ULTRASECRETĂ DE PUTERE UMANO-TERESTRĂ CARE VREA SĂ CREEZE UN GUVERN MONDIAL

 

În acest text zguduitor, puteți vedea fiecare pas care este făcut de elita (FRANCMASONII) în războiul ce are ca scop controlul asupra planetei. Veți putea astfel vedea pașii ce urmează a fi făcuți în viitor. Știind toate acestea nu veți mai putea spune că sunteți neștiutori. Această dezvăluire urmărește să educe oamenii și să le ofere armele de care au nevoie în anii următori, ani în care Noua Ordine Mondială se va lupta pentru a se naște, pentru a ieși la suprafață.

Mulți ignoranți vor spune că "Arme secrete tăcute pentru războaiele silențioase" este doar un conglomerat de cuvinte pentru care autorul nu-și asumă responsabilitatea. Cei care vor face asemenea afirmații ignoră adevărurile evidente care sunt conținute de acest document. Ei ignoră aceste adevăruri pentru că altfel, ei sunt siliți să-și recunoască propria ignoranță.

Acest document cutremurător care a fost descoperit în anul 1969 nu poate fi ignorat sau trecut cu vederea de către cei lucizi și inteligenți. Adevărurile evidente pe care el le conține nu pot fi respinse sau negate. Mesajul este: Trebuie să acceptați ca ați fost și sunteți tratați ca o cireadă de vite de către FRANCMASONI și că probabil nu mai este mult până când veți fi schimbați cu toții în vite - trebuie tocmai de aceea să vă pregătiți de luptă pentru a vă păstra dreptul cel mai de preț care v-a fost dat de Dumnezeu, acela de a fi Liberi.

 

Declarația de război care a fost adresată de Iluminați (FRANCMASONI) cetățenilor Americii (titlul de mai sus a fost adăugat de cel care a intrat în posesia acestor documente)

 

Nota autorului – Am citit unele documente Top Secret care explică în mod insolent, c㠓Arme tăcute pentru războaiele silențioase” este în realitate tactica ce a fost adoptată de către Comitetul Politic al Grupului Bilderberg la prima întâlnire din anul 1954. În anul 1969 s-a găsit o copie care se afla în posesia serviciului Secret a Marinei Militare. Următorul document, datat mai  1979, a fost găsit pe data de 7 iulie 1986, într-un copiator IBM care a fost scos la vânzare.

 

STRICT SECRET - Arme secrete tăcute pentru războaiele silențioase

 

Programa introductivă care a fost extrasă din manualul tehnic al operațiunilor de cercetare TM – SW7905.1

 

BINE AȚI VENIT ALĂTURI DE NOI

 

Această publicație marchează astfel cea de-a 25-a aniversare a celui de-al Treilea Război Mondial, denumit “Războiul Silențios”, cu un caracter de luptă, subiectiv, biologic, ce folosește în special “arme tăcute”. Conținutul de mai jos descrie acest tip de război, strategiile acestuia și armele sale eficiente care sunt folosite atunci.

Mai 1979 # 74-1120

 

Este aproape imposibil să se discute despre ingineria socială sau despre automatismele unei societăți, despre ingineria sistemelor automatismelor sociale (ARME TĂCUTE), LA SCARĂ NAȚIONALĂ sau MONDIALĂ, fără a se face referiri la OBIECTIVELE extinse care vizează înainte de toate CONTROLUL SOCIAL DEPLIN și DISTRUGEREA ÎN MASĂ A VIEȚII UMANE, care în fond implică SCLAVIA NEBĂNUITĂ și GENOCIDUL. Această publicație este o declarație de intenție, CARE NU TREBUIE  SĂ FIE ADUSĂ LA CUNOȘTINȚA PUBLICULUI LARG. Altfel (în cazul divulgării) ea ar putea fi interpretată ca o DECLARAȚIE DE RĂZBOI. Mai mult decât atât,ea nu trebuie să fie adusă la cunoștința unei persoane, sau a unui grup de persoane care se află într-o poziție puternică, care ar putea să folosească în mod consecvent și metodic aceste date ÎN SCOPUL MĂRIRII PUTERII SALE ECONOMICE. SOLUȚIONAREA acestor PROBLEME necesită deci o ABORDARE DISCRETĂ, CARE TREBUIE SĂ NU ATACE ÎN MOD DESCHIS VALORILE RELIGIOASE, MORALE sau CULTURALE. DOAR DUMNEAVOASTRĂ sunteți CALIFICAȚI pentru a aplica acest PROIECT, datorită ABILITĂȚILOR DUMNEAVOASTRĂ DE A PRIVI SOCIETATEA UMANĂ CU OBIECTIVITATE și de a ANALIZA  și DISCUTA OBSERVAȚIILE și CONCLUZIILE cu alte persoane care prezintă capacități INTELECTUALE similare, fără însă ca să apară pericolul PIERDERII CALITĂȚILOR UMANE CELE MAI IMPORTANTE CU AJUTORUL CĂRORA SE POT ATINGE ACESTE SCOPURI – DISCREȚIA (să ne amintim că FRANCMASONII pun mare preț pe “DISCREȚIE”) și MODESTIA. Aceste virtuți trebuie să fie aplicate în interesul dumneavoastră și tocmai de aceea nu se recomandă devierea de la forma fundamentală.1

 

Acest document este, după cum se autodefinește, o declarație de război a “Iluminaților” (FRANCMASONI) către cetățenii Statelor Unite ale Americii. Eu știu că la ora actuală există această Stare de Război între cetățenii americani și agresorii acestora care sunt “Iluminații”. Afirm deci că cetățenii acestei națiuni sunt total îndreptățiți să ia măsurile pe care le consideră că sunt necesare, inclusiv violența, pentru a identifica, contra-ataca și neutraliza cât mai repede dușmanul. Afirm toate acestea în baza dreptului care a fost dat de Dumnezeu popoarelor pașnice, care trebuie să se apere împotriva atacurilor dușmanilor care intenționează să-i distrugă. Aceste principii sunt clar accentuate în Declarația de Independență, de Constituția Statelor Unite ale Americii și sunt pe deplin recunoscute de istorie ca servind drept justificare pentru distrugerea tiranilor.

 

INTRODUCERE ISTORICĂ

 

Tehnologia armelor silențioase a evoluat de la stadiul de Cercetări Operaționale la cel de metodologie tactică și strategică ce a fost dezvoltată de cercetătorii militari englezi în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Scopul originar al acestor cercetări a fost de a studia problemele tactice și strategice ale apărării spațiului aerian și terestru, în situația folosirii unor resurse militare limitate împotriva inamicilor străini (logistica). Nu a trecut însă mult timp până când cei secreți de la putere (Consiliul pentru Relațiile cu Străinii) și-au dat seama că aceste metode ar putea fi folosite pentru controlul total al societății. Dar totuși erau necesare unelte mai performante; Ingineria socială (analiza lucidă, efectuată asupra automatismelor societății), necesită o corelare de cantități enorme de informații economice în continuă schimbare (date), de aceea era necesar un sistem computerizat de mare viteză care să poată fi cu un pas înaintea sistemului social și care să prezică momentul în care societatea va ajunge în pragul capitulării. Computerul electronic, care a fost inventat în anul 1946 de J. Presper Eckert și de John W. Mauchly, împlinea cele mai îndrăznețe vise și speranțe Următorul pas a fost făcut de matematicianul George B. Dantzig, care a creat metoda de programare lineară, în anul 1947. Apoi în 1948, tranzistorul care a fost inventat de J. Bardeen, W.H. Brattain si W. Shickley, a garantat expansiunea domeniului computerizat prin reducerea spațiului și a generatoarelor de putere. În baza acestor trei invenții, cei secreți de la putere și-au dat seama că era posibil să controlezi întreaga lume printr-o simplă apăsare de buton. Pasul următor a fost făcut de Fundația Rockefeller, care a creat o nouă ramură de învățământ la Colegiul Harvard, înființând Proiectul de cercetare economică Harvard, care avea drept fundament studiul realizat asupra structurii economiei americane. Un an mai târziu, în anul 1949, li s-au alăturat Forțele Aeriene ale Statelor Unite. În 1952 s-a încheiat perioada de garanție, drept pentru care a avut loc o întâlnire la nivel înalt a elitei (Iluminații), unde trebuia să se stabilească fazele următoare de desfășurare a operațiunilor de cercetare socială.

Proiectul Harvard a dat rezultate fructuoase; anumite rezultate au fost publicate în 1953 (Studies in the Structure of the American economy “- copyright 1953 de Vasili Leontiev, International Science Press, White Plains, New York).

Creată încă din ultima jumătate a decadei anilor 1940, mașinația respectivă a putut fi folosită abia începând cu anii 1954, când la o întâlnire a Elitei Internationale (Grupul Bilderberg), războiul silențios a fost declarat.

Deși sistemul secret al armelor silențioase a fost expus 13 ani mai târziu, evoluția acestuia nu a suferit modificări prea mari.

Acest volum marchează a cea de-a 25-a aniversare a declanșării Războiului Silențios și “sărbătorește” succesele ce au fost repurtate pe mai multe fronturi în întreaga lume.

 

INTRODUCERE POLITICĂ

 

În 1954, cei secreți, aflați la putere au recunoscut că era o problemă de timp, de câteva decade, înainte ca publicul să muște momeala. LANSAREA  PREOCUPĂRII PRIMARE, aceea de DOMINARE TOTALĂ, gravitează totdeauna în jurul unui subiect primordial, acela al studiului energiei.

 

ENERGIA

 

Energia este recunoscută ca fiind cheia tuturor activităților de pe pământ. Știința naturală este studiul surselor și a controlului energiei naturale, iar știința socială, exprimată teoretic ca fiind știința economică, reprezintă de fapt studiul surselor și a controlului energiei sociale. Ambele sunt sisteme matematice de contabilitate. Prin urmare, matematica este știința energiei primare. Și, astfel prezentându-se lucrurile, contabilul poate fi rege, dacă publicul (masele oarbe) poate fi menținut în stare de ignoranță în ceea ce privește metodologia contabilă. Toate științele au ca scop o anumită finalitate. Mijlocul prin care se atinge acest scop este cunoașterea. Scopul final este controlul (SCOPUL SCUZĂ MIJLOACELE). Rămâne atunci numai întrebarea: Cine va fi beneficiarul?

În anul 1954, aceasta era preocuparea de căpătâi. Deși se ridicau “probleme morale”, s-a luat în calcul legea selecției naturale, care definea faptul că o națiune care nu-și va folosi așa cum trebuie inteligența nu va fi niciodată superioară nici măcar animalelor, care sunt considerate ca fiind ființe fără inteligență. PRIN URMARE, s-a decis, în interesul viitoarei ordini mondiale și al păcii, să se declanșeze un război tăcut împotriva tuturor popoarelor de pe această planetă, care avea ca ultim obiectiv un proces continuu de transfer al energiei naturale și sociale (avere), de la cei indisciplinați și iresponsabili, în mâinile celor disciplinați, responsabili care deja sunt foarte bogați. Pentru a implementa cât mai repede acest obiectiv este necesară crearea și aplicarea unor arme noi, secrete, sigure, create pe baza unor principii de operare subtile și sofisticate. În concluzie, obiectivul cercetării economice, ce este condus de magnații capitalului (sistemului bancar) și de industriile producătoare de bunuri și servicii, e stabilirea unei economii total predictibilă și manipulabilă.

Pe scurt, se poate spune că s-a descoperit că economia funcționa pe baza legilor fizicii și că toate teoriile matematice descoperite până atunci, toate aplicațiile din domeniul electronic, pot fi aplicate în mod analogic, direct în studiul economiei.  Descoperirea aceasta nu a fost declarată public, iar implicațiile ei uriașe au fost ținute în secret, cum ar fi de exemplu faptul că  într-un model economic, viața umană este măsurată în dolari, iar scânteia electrică care este generată de răsucirea unui buton conectat la un inductor activ are ca analog matematic inițierea unui război.

Cea mai mare piedică ce a fost întâmpinată de economiști a fost descrierea precisă a familiei ca industrie. Aceasta a reprezentat chiar o provocare, deoarece preferințele consumatorului pot fi influențate de nenumărați factori, cum ar fi veniturile, prețul produsului și alți factori economici.

Această piedică a fost însă eliminată cu aproximație prin aplicarea testelor de șoc, prin care erau determinate caracteristicile curente, denumite coeficienți tehnici, ai industriei familiale.

În cele din urmă, deoarece toate problemele teoriei economice pot fi transferate cu ușurință în mod analogic, în teoria electronicii, pentru aflarea soluțiilor care după aceea trebuie să fie transferate înapoi, era necesară elaborarea unui manual de definire conceptuală, care reprezenta de fapt o “traducere” din “limba fizicii”, în “limba economiei”. Restul, urma după aceea să fie luat din studiile standard de matematică și electronică.

 

DIAGRAMELE INDUSTRIALE

 

O industrie ideală este aici definită ca fiind un dispozitiv care este valorificat de alte industrii, de diferite forme, care convertește această valoare într-un singur produs, care este distribuit și vândut de alte industrii. Pentru un produs, există mai mulți furnizori. Ceea ce știe publicul este că o industrie este de fapt un complex industrial sub acoperișul căruia câteva industrii produc unul sau mai multe produse ...

 

TREI CLASE INDUSTRIALE

 

Clasa #1- Capitalul (resursele)

Clasa #2- Bunurile

Clasa #3- Serviciile

Clasa #1 are trei nivele:

 

1.Natura - sursa de energie și de materie brută.

 

2.Guvernul - cel care produce moneda națională, echivalentă cu produsul național brut (PNB) și extinde (prin inflație) excesul de PNB.

 

3. Sistemul bancar - împrumutul de bani care se realizează în interesul băncii și care face posibilă extensia (inflația-falsul) valorii economice prin depozite și conturi bănești.

 

Clasa #2- producători și consumatori de produse. Această activitate este recunoscută de obicei de public ca fiind “industrie”.

 

Clasa #3- familiile si guvernele, care prestează activități umane mecanice iar baza lor este populația.

 

CONGLOMERATELE

 

Întregul sistem economic poate fi reprezentat printr-un model simplu: (1) capitalul, (2) bunurile și (3) serviciile. Problema acestor reprezentări este că ele nu pot fi detaliate cu exactitate. De exemplu, industria textila și industria metalelor feroase sunt clasificate într-o singură categorie, care este denumit㠓industria de bunuri” - astfel, ele își pierd individualitatea economică.

 

MODELUL – E

 

O economie națională este alcătuită din fluxuri simultane de producție, distribuire, consum și investiție. Dacă toate aceste elemente, inclusiv munca umană și produsul muncii sunt numerotate, atunci fluxul poate fi reprezentat de curentul ce străbate un circuit electronic, iar comportamentul poate fi astfel anticipat cu precizie.

Cele trei componente energetice pasive ale electronicii, capacitorul, rezistorul și inductorul corespund celor trei componente energetice pasive ale economiei, denumite industrii pure de capital, bunuri și servicii.

Capacitanța economică reprezintă de fapt stocarea de capital, într-o formă sau alta.

Conductanța economică reprezintă de fapt nivelul de conductanță al materialelor care sunt necesare pentru producerea de bunuri.

Inductanța economică reprezintă de fapt inerția valorii economice în mișcare. Aceasta este un fenomen social, cunoscut sub denumirea de servicii.

 

INDUCTANȚA ECONOMICĂ

 

Un inductor electric (ex.: o rețea de cabluri) are ca fenomen primar un curent electric și ca element secundar, un câmp magnetic (inerția)- Prin analogie, se poate afirma că un inductor economic are ca echivalent al fenomenului primar fluxul valorii economice și ca element secundar, populația. Când fluxul valorii economice (ex.: banii) se diminuează, nivelul de trai al populației se diminuează, în încercarea de menținere a fluxului valorii economice (caz extrem - război).

Această inerție este un rezultat al obiceiurilor consumatorului, al aspirațiilor acestuia la un anumit standard de viață, etc, și este, în general, un fenomen de auto-conservare.

 

FACTORII INDUCTIVI

 

(1) Populația; (2) Magnitudinea activităților economice ale guvernului; (3) Metodele de finanțare ale activităților acestui guvern. (A se vedea în această direcție Principiul Peter-Paul al inflației prin dobândă).

 

TRADUCEREA

 

(Vor fi date în cele ce urmează câteva exemple); Preț - coulomb - dolari; Flux-etalon monetar - amperi (coulombi per secundă) dolari per an; Forță motivantă - amperi per volt – flux valutar per cerere de dolari; Conductanță - amperi per volt - flux valutar per cerere dolari; Capacitanță - coulombi per volt - dolari rezultați din producție-stoc per cerere de dolari.

 

RELAȚII CARE SE PRODUC ÎN TIMP ȘI OSCILAȚII AUTO DISTRUCTIVE

 

O industrie ideală poate fi simbolizată într-un mod electronic în multe moduri. Cel mai simplu este ca cererea să fie reprezentată de voltaj și aprovizionarea (de furnizarea) de curent. Apoi, relația dintre cele două devine ceea ce se denumește ca fiind admitanță, care poate rezulta din trei factori economici: (1) flux întârziat, (2) flux prezent și (3) flux anticipat.

Fluxul anticipat este rezultatul acelei proprietăți specifice entităților viețuitoare de a stoca energia (hrana) pentru o perioadă în care energia se află la un nivel scăzut (cum ar fi de exemplu situația pe timp de iarnă).

Într-o industrie producătoare, aceasta ia câteva forme - una dintre acestea este cunoscută ca fiind stoc de producție sau inventar. În electronică, simbolul acestei industrii este reprezentat de capacitanță, iar stocul sau resursele, de sarcina de încărcare.

Fluxul prezent nu implică întârzieri. În electronică el este reprezentat de conductanță, care este o simplă valvă economică (un element de lucru mecanic).

Fluxul întârziat este cunoscut ca obicei sau inerție. În electronică, acest fenomen reprezintă caracteristica unui inductor (analog economic - serviciul industrial pur) în care un flux curent (analog economic - flux monetar) creează un câmp magnetic (analog economic - populație umană activă) care, în cazul în care curentul (fluxul monetar) este diminuat, se prăbușește (război) – acesta este singurul mod în care curentul (fluxul monetar - energia) poate fi menținut la un nivel stabil.

Problemele care împiedică stabilizarea economiei sunt două: (1) lăcomia, (2) excesul de populație.

Acestea două creează o inductanță economică excesivă, care poate fi echilibrată cu capacitanța economică (resurse reale, sau valori reale, cum ar fi bunurile sau serviciile).

Programul social de redresare nu este în fond decât un sistem de echilibru care este realizat prin credite, ceea ce creează o industrie falsă, de capital prin care se oferă persoanelor non-productive un acoperiș deasupra capului și hrană.

Cei care sunt dependenți de drogul economic, trebuie însă să apeleze la elită pentru a-și face rost de o (nouă) doză care le este atât de necesară. Astfel, metoda simplă prin care se introduce o cantitate mare de capacitanță stabilizatoare este împrumutul sau creditul, care este garantat cu viitoarea producție mondială, care este anticipată în funcție de necesitățile și scopurile elitei. Aceasta este cea de-a patra lege a mișcării, care constă în producerea unei acțiuni, pentru ca apoi sistemul să fie abandonat, înainte ca reacțiile de reflexie să revină la punctul de acțiune - reacție întârziată.

Mijlocul prin care se supraviețuiește reacției de reflecție este schimbarea imediată a sistemului, înainte ca efectul reacției să aibă timp să se producă. Procedând astfel, politicienii devin populari  și apoi sunt aleși pentru o anumită perioadă, pentru ca, mai târziu, publicul să plătească. De fapt, prima măsură pe care o ia un asemenea politician este amânarea.

La fel procedează și guvernul care tipărește bani cu mult peste limita produsului național brut, iar acesta este un proces economic ce este denumit inflație. ACEASTA ESTE UNICA DEFINIȚIE A INFLAȚIEI, SINGURA VALABILĂ, INDIFERENT DE CEEA CE VI SE SPUNE. Procedând astfel, publicul primește o cantitate mare de bani, iar guvernul satisface balanța ce înclină spre lăcomie și totodată creează o stare falsă de încredere în puterea guvernului și, pentru un timp chiar reușește să creeze iluzia de bunăstare.

În cele din urmă, pentru a echilibra balanța, trebuie să fie declanșat războiul, care în realitate reprezintă un act de distrugere a creditorului.

Dacă toți oamenii și-ar iubi cu adevărat semenii lor, ar trebui mai întâi să-și controleze apetitul (de procreare, lăcomia, etc.).

Cunoscând însă că publicul nu-și va impune limitele din proprie inițiativă, există două alternative pentru a reduce inductanța economică a sistemului.

(1) Populația trebuie să fie lăsată să se auto-distrugă prin război, ceea ce va putea atunci culmina cu distrugerea totală a vieții pe pământ.

(2) Preluarea totală a controlului mondial cu ajutorul “armelor secrete, silențioase” economice, sub formă de “război secret, silențios” și reducerea inductanței economice mondiale la un nivel sigur de supraviețuire, printr-un proces de sclavie nebănuită, benevolă sau genocid.

Este evident că a fost luată în considerare cea de a doua alternativă. În acest moment ar trebui ca cel care lecturează aceste instrucțiuni să înțeleagă de ce este necesar ca armele secrete silențioase să fie păstrate STRICT SECRETE.

Cel mai adesea publicul refuză să-și îmbunătățească mentalitatea și să-și mărească încrederea în aproapele lui. Pe nimeni nu interesează cum funcționează sistemul economic, și tocmai de aceea nu se va putea evita războiul și nici nu se va ști care sunt soluțiile.

Prin urmare, baza rămâne în cei care vor într-adevăr să supraviețuiască acestui sistem, care vor să rezolve problemele umanității, în cei care sunt interesați cu adevărat. Altfel, expunerea armei secrete silențioase ar putea distruge unica speranță de supraviețuire a umanității...

 

INDUSTRIA FAMILIALĂ

 

Industriile de finanțe (băncile), cât și cele de prelucrare și guvernare reprezintă părțile principale ale industriei pure de capital, împreună cu bunuri și servicii și ele pot fi definite cu ușurință deoarece, în general, sunt structurate logic. Din această cauză, modul lor de procesare poate fi descris matematic, iar coeficienții lor tehnici pot fi deduși cu ușurință. Totuși, acesta nu este și cazul industriei serviciilor, care este cunoscută sub denumirea de industrie familială.

 

MODELELE FAMILIALE

 

Problema care este întâmpinată de orice economist este preferința consumatorului, care nu este ușor de anticipat, iar coeficienții tehnici ai unei familii tind să fie nonlineari, deci foarte complecși la toate acestea adăugându-se variabilitatea veniturilor, a prețurilor, etc.

Informația computerizată care este derivată din folosirea codului universal de produs, în completare la sistemul cărților de credit, ar putea schimba această situație, dar metoda CUP (metoda codului universal de produs) se aplică încă doar la nivel regional, fără a fi universal valabilă pe plan național sau mondial. Pentru a compensa această deficiență, a fost adoptată o metodă de analiză, care este cunoscută ca fiind testarea de șoc. Prin aceasta metodă, care este folosită pe scară largă în industria aeronautică, se poate realiza o statistică satisfăcătoare.

Aplicată în economie, aceasta înseamnă că toate familiile dintr-o anumită regiune sunt studiate sub formă de grup sau clasă, în nici un caz ca indivizi, iar comportamentul acestora folosește după aceea la estimarea coeficienților tehnici care guvernează structura economică a industriei unic-familiale ipotetice...

O metodă de evaluare a coeficienților tehnici ai industriei familiale depinde de șocul prețurilor la un anumit bun de consum și de notarea schimbărilor din cadrul sistemului de vânzări al acestor bunuri.

 

TESTUL DE ȘOC ECONOMIC

 

Recent, s-a făcut din ce în ce mai simțit faptul că a fost aplicat studiul economiei publice, fapt care este evident celor care sunt familiarizați cu principiile testelor de șoc.

Când se efectuează testul de șoc al structurii aparatului de zbor (avion), undele de șoc care apar în cadrul structurii sunt cauzate de recul, fenomen prin care inginerii de aviație pot anticipa vibrația sau dezintegrarea componentelor în anumite situații.

În cazul studiilor economice, economiștii ajung la același rezultat în ceea ce privește publicul consumator, prin selectarea cu atenție a bunurilor, cum ar fi carnea, cafeaua, benzina, salamul, zahărul, pentru ca apoi să provoace o schimbare șocantă a prețurilor – procedând astfel, ei lovesc de fapt în bugetul consumatorilor.

Apoi ei studiază atent undele de șoc rezultate, monitorizând toate schimbările prin intermediul serviciilor de publicitate, a prețurilor și a vânzărilor de bunuri.

Obiectivul unor asemenea studii este predictibilitatea schimbării și controlul tendinței de auto-distrugere, care va convinge atunci publicul că anumiți “experți” ar trebui să preia neapărat urgent controlul sistemului monetar și al stabilizării sistemului de securitate (acesta este mai important decât cel al justiției și al libertății persoanei). În momentul în care cetățenii nu vor mai putea să-și controleze afacerile personale și finanțele, ei vor deveni, bineînțeles, niște sclavi inconștienți, care vor reprezenta o sursă ieftină de mână de lucru.

Testul șoc poate fi aplicat nu numai prin intermediul prețurilor, ci și prin disponibilizarea forței de muncă (șomaj). Grevele reprezintă de asemeni teste șoc excelente, mai ales dacă au loc în cadrul unor servicii importante (transporturi, comunicații, utilități publice, energie, apă, sistem sanitar, etc.)

Prin testul de șoc se află cu ușurință dacă există o relație directă între disponibilitatea financiară și răspunsul maselor care sunt dependente de aceasta.

De exemplu, între prețul benzinei și probabilitatea ca persoana afectată de aceasta să aibă dureri de cap, sau să simtă nevoia să vizioneze un film violent, să fumeze mai multe țigări, sau să se ducă undeva și să bea până se îmbată există o relație măsurabilă cantitativ.

Cel mai interesant este că, observând și măsurând modalitățile economice prin care publicul încearcă să fugă de propriile sale probleme, să evadeze în nu contează ce mod din realitatea cotidiană, este posibilă crearea unui program computerizat care să poată să prezică destul de exact care este combinația cea mai potrivită de evenimente create, (șocuri) care va putea controla și subjuga perfect publicul, în urma unui șoc economic...

 

INTRODUCERE ÎN AMPLIFICATORII ECONOMICI

 

Amplificatorii economici reprezintă componentele active ale ingineriei economice. Caracteristica de bază a oricărui amplificator (mecanică, electrică sau economică) este receptarea unui semnal de control și livrarea de energie dintr-o sursă energetică independentă către un terminal - între acestea are astfel loc o relație perfect predictibilă.

Cea mai simplă formă de amplificator economic este un dispoziv care se numește publicitate. Răspunsul atunci poate fi instantaneu sau amânat. Scopul este însă guvernarea fluxului de energie. Din acest motiv, el este denumit element, sau componentă de circuit activ.

Amplificatorii economici se împart pe clase denumite strategii și în comparație cu amplificatorii electronici, funcțiile interne care sunt specifice unui amplificator economic se numesc logistice în loc de electrice.

Astfel prezentându-se situația, amplificatorii economici nu livrează numai putere câștigată, ci totodată ei sunt folosiți și ca sisteme ce cauzează schimbări în circuitele economice.

Procesul de definire și încorporare a amplificatorului economic într-un sistem economic a fost denumit, în limbaj popular, teoria jocului

Designul unui amplificator economic începe cu specificația nivelului de putere la care se află productivitatea, care poate fi personală sau națională. A doua condiție este acuratețea răspunsului. Câștigul mare, împreună cu susținerea puternică, pot asigura precizia necesară.

Majoritatea erorilor se pot petrece în baza de date a consumatorului de putere. Datele personale au tendința de a fi specifice, iar cele naționale, de a fi statistice.

 

LISTA CU CONSUMATORI DE PUTERE

 

Întrebările care trebuie să se răspundă: (1) ce? (2) când? (3) unde? (4) cum? (5) de ce? (6) cine?

 

Surse generale de informare:

(1) înregistrări telefonice; (2) supravegheri sistematice; (3) analiza atentă a gunoiului (4) comportamentul copiilor la școală în timpul transportului, etc.

Standardul de viață prin:

(1) hrană; (2) îmbrăcăminte; (3) adăpost; (4) mijloace de transport.

 

Contacte sociale:

(1) telefon -  care permite înregistrarea sistematică a tuturor convorbirilor; (2) familie - certificate de căsătorie, certificate de naștere; (3) prieteni, asociați, etc.; (4) membrii din cadrul unei organizații; (5) afinități politice.

 

STUDIEREA ACTELOR ȘI HÂRTIILOR PERSONALE

 

Obiceiuri în materie de achiziționare, preferințe personale: (1) verificarea în secret a conturilor; (2) analiza atentă a cărților de credit; (3) controlul sistematic prin sistemul C.U.P.

       Bunuri: (1) verificarea conturilor; (2) conturile de economii; (3) bunuri imobiliare; (4) afaceri; (5) automobile; (6) depozitele bancare de asigurare; (7) stocuri

 

STUDIEREA ACTELOR ȘI HÂRTIILOR PERSONALE

 

Obligații: (1) creditori; (2) dușmani - a se vedea mai întâi cei "legali"; (3) împrumuturi; (4) credite de consum.

 

Sursele guvernului: (1) Welfare; (2) Asigurările sociale; (3) U.S.D.A. surplus de hrană; (4) subvenții; (5) garanții; (6) mijloace de subzistență.

 

Sursele guvernului (prin intimidare): (1) Internal Revenue Service (IRS); (2) OSHA; (3) Census etc.

 

Alte surse ale guvernului - supravegherea atentă a sistemului poștal.

 

OBICEIURI - PROGRAMĂRI

 

Putere - slăbiciune:

 

(1) activități (sporturi, hobby-uri etc.); (2) a se vedea "legal" (frică, furie etc. - rata criminalității); (3) fișele de sănătate (sensibilități la anumite medicamente, reacții la durere etc.); (4) fișele psihiatrice (temeri, fobii, furii, dezgust, adaptabilitate, reacții la anumiți stimuli, violență, sugestibilitate sau receptivitate la hipnoză, durere, plăcere, iubire și sex).

 

Metode de copiere - de adaptabilitate - comportament: (1) consumul de alcool; (2) consumul de droguri; (3) distracții; (4) factori religioși care influențează comportamentul; (5) alte metode de a uita, care sunt utilizate pentru a uita de realitate.

 

Nota autorului: "Principiul sandwitch-ului gratuit" - confruntați cu această posibilitate cetățenii vor reacționa întotdeauna pozitiv la aplicarea acestui principiu "mănânci acum, plătești mai târziu", datorită căruia culegerea de informații este și mai mult ușurată.

Plata ca modus operandi (MO) - plata la timp etc.: (1) plata notei telefonice; (2) plata energiei (electrice, gazele etc.); (3) plata apei; (4) reparații; (5) ratele la casă; (6) ratele la mașină; (7) plata cu cartea de credit;

Sensibilități politice: (1) țeluri; (2) contacte; (3) poziție; (4) putere-slăbiciune; (5) proiecte-activități.

Control comportamental (aceasta implică justificarea investigațiilor, cercetărilor): (1) dosar personal; (2) cazier; (3) permis de conducere; (4) rapoartele poliției; (5) asigurări.

 

INFORMAȚII NAȚIONALE

 

Surse de afaceri (prin I.R.S. etc.): (1) prețul bunurilor; (2) vânzări; (3) investiții în: (a) stocuri-inventare, (b) producția de unelte și mașini, (c) clădiri și îmbunătățiri și (d) piața de stoc.

Birouri și filiale ale băncilor: (1) informații asupra creditului; (2) informații despre sistemele de plată;

Alte surse: (1) supravegheri; (2) publicații; (3) înregistrarea convorbirilor telefonice; (4) calcularea energiei folosite și a utilităților.

 

LISTA DE CAPACITĂȚI

 

Capacități care apar astfel: controlul situațiilor create - manipularea sistematică a economiei, a societății civile - controlul permanent al compensațiilor și al veniturilor.

Succesiuni: (1) alocă oportunități; (2) distruge oportunități; (3) controlează mediul economic; (4) controlează valabilitatea materiei prime; (5) controlează capitalul; (6) controlează ratele bancare; (7) controlează inflația; (8) controlează posesiunile, proprietățile; (9) controlează capacitatea industrială; (10) controlează producția; (11) controlează bunurile; (12) controlează prețurile bunurilor; (13) controlează serviciile, forța de muncă etc.; (14) controlează plățile către oficialitățile guvernului; (15) controlează funcționarea legală; (16) controlează dosarele personale - fără înștiințarea părții vătămate; (17) controlează publicitatea; (18) controlează mass-media; (19) controlează materialele ce urmează a fi prezentate la televiziune; (20) distrage permanent atenția publicului de la problemele care sunt cu adevărat importante; (21) creează prin manipulare anumite emoții; (22) creează când este cazul dezordine, haos și nebunie; (23) controlează formele de plată a taxelor; (24) controlează sistemele de supraveghere; (25) controlează stocul de informații; (26) studiază analizele psihologice și caracterul indivizilor; (27) controlează funcționarea legală (repetarea punctului 15); (28) controlează factorii sociologici; (29) controlează opțiunile; (30) abuzează de slăbiciuni; (31) anulează puterea; (32) acționează asupra sănătății.

 

TABEL DE STRATEGII

 

Acțiune

 

Menținerea permanentă a publicului în stare de ignoranță; menținerea accesului la punctele principale de control; creează preocupări inofensive; atacă unitatea familiei; oferă din ce în ce mai puțini bani și cât mai multe credite; atacă intimitatea bisericii; pune mult accent pe conformismul social și pe spiritul de imitație; minimalizează protestele față de taxe; stabilizează consimțământul; întărește sistemul de control asupra variabilităților; stabilește condițiile; stabilește timpii; maximalizează controlul; prăbușește valoarea etalonului monetar.

 

Rezultat

 

Mai puține organizații; analizează reacțiile la prețuri, vânzări; scade vigilența; controlează educația celor tineri; mai multă indulgență față de propria persoană, mai multe date personale; simplificarea programelor computerizate; maximalizează datele economice; simplifică stabilirea coeficienților; predictibilitatea mai mare; simplifică problemele-soluții la ecuațiile diferențiale; micșorează cantitatea de date care trebuie să fie introdusă; minimum de rezistență la controale; americanii au astfel din ce în ce mai puțină încredere unii în ceilalți.

(Nota autorului: Obiectiv final - Noua Ordine Mondială)

 

DIVERSIUNEA, STRATEGIA PRIMARĂ UTILIZATĂ

 

Experiența a dovedit că metoda cea mai simplă de asigurare a eficienței armei secrete silențioase și de câștigare a controlului total asupra publicului este, pe de o parte, MENȚINEREA INDISCIPLINEI ȘI A IGNORANȚEI PUBLICULUI pe baza utilizării unor sisteme de bază principiale și, de asemenea, MENȚINEREA STĂRILOR DE CONFUZIE, DEZORGANIZARE și DE DISTRAGERE DE LA REALITATE, prin acordarea unei importanțe exagerate chestiunilor care sunt fără valoare.

 

Aceasta se realizează cel mai ușor prin:

 

(1) încărcarea memoriei; sabotarea activităților mentale în lipsa unui program public de educație axat în principal pe matematică, logică, design-ul sistemelor și al economiei; descurajarea creativității tehnice; (2) atacul sentimentelor, mărirea indulgenței, atât față de sine, cât și față de activitățile rele mentale și psihice, prin: (a) atacarea necruțătoare a sentimentelor (viol psihic emoțional), care va fi realizată printr-o campanie de prezentare și exagerare a unor subiecte, cum ar fi: sex, violență, războaie. Această campanie este abil condusă și regizată de capii mass-mediei - mai ales prin presă și televiziune; (b) publicului i se oferă în exces ceea ce dorește, surogatele oferite îi sunt prezentate ca fiind ''hrană pentru spirit" - dar în același timp el este privat de ceea ce cu adevărat are nevoie; (3) RESCRIEREA ISTORIEI ȘI A LEGILOR, PREZENTAREA DISTORSIONATĂ A VIEȚII "MODELELOR" ȘI A UNOR CREAȚII, ASTFEL ÎNCÂT OAMENII (MASELE) SUNT ÎNȘELAȚI SISTEMATIC. PRIN ACEASTA EI AJUNG SĂ STABILEASCĂ PRIORITĂȚI FALSE, care sunt fabricate de alții și sunt apoi inoculate în gândirea lor prin presă și televiziune.

Toate acestea preîntâmpină orice manifestare de curiozitate a publicului, care, astfel, capătă anumite automatisme sociale și nu mai este la modul real interesat de ceea ce se întâmplă în jur.

Regula generală este "profită de orice clipă de confuzie"; cu cât confuzia este mai mare, cu atât profitul care se urmărește va fi mai mare. Prin urmare, cea mai abilă cale este de a crea cât mai multe probleme, numai pentru a avea ce să soluționezi.

 

REZUMATUL DIVERSIUNII

 

Mass-media: Captează permanent atenția publicului adult, pentru ca apoi să o orienteze spre alte probleme; ea o deviază astfel de la realitățile sociale captivând-o cât mai des cu ajutorul prezentării unor chestiuni care de fapt nu au nici o importanță.

Școlile: Tinerii trebuie să fie ținuți departe de științele matematice, economice, de legi și de ADEVĂRUL ISTORIC.

Petrecerea timpului liber: În primul rând, "timpul liber" aproape că nu mai trebuie să existe; în al doilea rând, dacă există, acesta trebuie să fie petrecut într-un mod haotic, năucitor și foarte obositor, datorită campaniilor din mass-media  care trebuie să prezinte moduri de distracție "moderne", care au drept scop real distrugerea spirituală a tineretului, blazarea celor în vârstă, plictiseala în general, consumul în exces și cât mai rapid al ultimelor rămășițe de energie.

Munca: Publicul trebuie să fie permanent ocupat, ocupat, ocupat, fără să mai aibă timp să gândească.

 

CONSIMȚĂMÂNTUL REPREZINTĂ PRIMA VICTORIE

 

Un sistem care este bazat pe arme secrete tăcute, folosește abil toate datele ce sunt obținute de la un public docil, prin forț㠓legal㔠(fără să se respecte întotdeauna litera legii). Majoritatea informațiilor sunt apoi disponibile prin Serviciul Intern de Analiză a Veniturilor (S.I.A.V.).

Această informație implică în final livrarea forțată a datelor, extrem de bine organizate, ce vor fi constituite sub formă de taxe federale și de stat, colectate și asamblate, taxe care nu reprezintă altceva decât dovada muncii de sclav, care este prestată de plătitorii de taxe.

Mai mult, numărul formularelor care sunt prezentate S.I.A.V.-ului este un indicator sigur al faptului că publicul și-a dat consimțământul, ceea ce constituie un factor primordial în luarea deciziilor strategice. Alte surse de date au fost deja prezentate în "Lista consumatorilor de putere".

Coeficienți de consimțământ - este de fapt reacția inversă numerică ce indică statutul victorios. Baze psihologice: când guvernul are deja posibilitatea de a colecta taxe și poate obține date clare despre proprietatea privată, obține, de asemenea, și un indicativ prin care îi este arătat că publicul este gata să capituleze și că este de acord cu sclavia și cu uzurparea “legală”. Un indicator clar, care arată momentul în care se poate strânge “recolta”, este numărul de cetățeni care plătesc taxele pe venit, în ciuda unei absențe vizibile a  reciprocității, sau a serviciilor oneste din partea guvernului.

 

AMPLIFICAREA SURSELOR ENERGETICE

 

Următorul pas în procesul de proiectare al unui amplificator economic este descoperirea de surse energetice. Sursele energetice care susțin orice sistem economic primitiv sunt, bineînțeles, aprovizionările cu materie primă și consimțământul publicului de a munci și de    a-și asuma un anume rang, poziție, nivel, sau clasa 1 în structura socială; de exemplu, munca la diferite niveluri, prin intermediul căreia   dintr-o mulțime se poate detașa o anumită persoană.

Fiecare clasă, pentru a avea garanția propriului venit controlează clasa imediat inferioară, alcătuind astfel structura de clasă. Acest lucru oferă stabilitate și siguranță, cu toate că clasa superioară a fost și va fi întotdeauna guvernul.

Odată cu trecerea timpului și cu îmbunătățirea sistemului de comunicație și a celui educațional, elementele clasei de jos, care fac parte din structura socială a muncii, devin conștiente și invidioase față de bunurile pe care le au membrii clasei superioare. De asemenea, aceștia încep să conștientizeze faptul că sunt posesorii unor sisteme energetice și a unor abilități care permit depunerea eforturilor necesare înaintării pe scara ierarhică a structurii de clasă, ceea ce amenință suveranitatea elitei.

Dacă această înaintare a clasei inferioare poate fi amânată un timp îndeajuns de lung, elita poate obține dominanța energetică.

Până când se stabilește la nivel absolut această dominanță, trebuie însă luat în considerare consimțământul publicului de a munci și de a lăsa pe alții să se ocupe de manipularea activităților sale în caz de ratare. Nu se poate evita amestecul oamenilor în transferul final al surselor energetice către controlul elitei.

Este însă esențial să se recunoască faptul că, până acum, consimțământul public încă reprezintă cheia esențială care poate deschide ușa către eliberarea de energie, în procesul de amplificare economică.

 

LOGISTICA

 

Aplicarea cu succes a unei strategii ca aceasta necesită un studiu atent al consumatorilor de putere, al capacităților de producție, al randamentului, implică strategia conectării acestora la sursele energetice disponibile care alimentează strategia.

Acest studiu se numește logistică.

 

O problemă logistică ceva mai complicată este studiată mai întâi la nivel elementar, apoi la nivele de o complexitate mai mare, sintetizându-se factorii elementari.

Asta înseamnă că este analizat un sistem dat; exemplu: se pătrunde într-un subsistem care, la rândul lui, este analizat până când prin acest proces se ajunge la "atomul" logistic, INDIVIDUL.

Din acest moment începe practic procesul de SINTETIZARE - momentul apariției pe lume a individului.

 

PÂNTECUL ARTIFICIAL

 

Din momentul în care individul părăsește pântecul matern, fiecare efort pe care el îl va depune va fi direcționat către construirea, menținerea și adăpostirea într-un pântec artificial, care poate fi reprezentat printr-o varietate de dispozitive de adăpostire și protejare.

Obiectivul acestor pântece artificiale este furnizarea unui mediu înconjurător stabil, în care să se desfășoare procesele de creștere, de maturizare, de supraviețuire, care asigură siguranța, libertatea și protecția față de activitățile ofensive din exterior.

Acest adevăr este valabil atât pentru marea masă de indivizi, cât și pentru elită. Totuși, există o diferență bine definită în ceea ce privește felul în care aceste clase își soluționează problemele.

 

STRUCTURA POLITICĂ A UNEI NAȚIUNI. DEPENDENȚA

 

Motivul principal pentru care cetățenii unei țări creează o structură politică este dorința inconștientă de a perpetua starea de dependență a copilăriei. Mai simplu, vor un Dumnezeu uman care să le elimine riscurile din viață, să-i mângâie pe cap, să-i sărute pe frunte, să le aline durerile, să le pună un pui pe masă la fiecare cină, să-i îmbrace, să-i învelească în fiecare noapte și să le spună că totul va fi bine când se trezesc dimineața.

Pretențiile publicului sunt incredibile, prin urmare Dumnezeul cel uman, politicianul, întâmpină aceste pretenții incredibile cu altele, el promite cu ușurință câte-n lună și-n stele și apoi oferă un mare nimic. Prin urmare cine este cel mai mare mincinos? Publicul? Politicianul?

Acest comportament infantil și prostesc al publicului este, de fapt, o capitulare, motivată de lene, de teamă și de superficialitate. Este baza stării de bunăstare, care este folosită ca armă strategică ce este îndreptată împotriva unui public dezgustat.

 

ACȚIUNE - OFENSIVĂ

 

Majoritatea oamenilor au spontan tendința de a subjuga și/sau omorî alte ființe umane care le tulbură viața de zi cu zi, dar nu doresc să aibă de-a face cu deznodămintele morale și religioase, care reprezintă efectele logice ale unor asemenea acțiuni. Prin urmare, ei preferă să lase treburile murdare pe seama altora (inclusiv a propriilor copii), pentru a nu se murdări ei înșiși de sânge pe mâini. Ei se revoltă foarte tare împotriva felului în care umanitatea tratează animalele, pentru ca imediat după aceea să se așeze la masă și să savureze un hamburger delicios.

Mai ipocrit și paradoxal este faptul că pretutindeni pe glob publicul plătește taxe, finanțează politicienii, pentru ca apoi tot el să se plângă de corupția din cadrul sistemului guvernamental.

 

RESPONSABILITATEA

 

Știm de asemenea că majoritatea oamenilor dorește o cât mai mare libertate (de explorare etc.) simțind în același timp teama de a nu eșua.

Teama de eșec este manifestată prin iresponsabilitate și, în special, prin delegarea responsabilităților personale către alții, aceasta mai ales dacă succesul nu este sigur, sau dacă întâmpină unele greutăți legale pe care persoana nu este pregătită să le accepte. Atunci ei vor să capete autoritate dar nu acceptă responsabilitățile. De aceea ei angajează politicieni care sunt mandatați să aibă de-a face cu realitatea în locul lor.

 

REZUMAT

 

Oamenii angajează politicieni pentru a putea astfel: (1) să obțină starea de siguranță, fără prea mari eforturi; (2) să acționeze cel mai adesea, fără să fie necesar să se gândească prea mult la consecințe; (3) să aducă injurii, să fure, să omoare pe alții, fără ca prin aceasta să fie nevoie să se confrunte nici cu viața și nici cu moartea; (4) să evite responsabilitatea propriilor intenții; (5) să profite de pe urma beneficiilor științei, fără ca să fie nevoiți să se autodisciplineze, sau să depună toate eforturile care sunt necesare.

Ei oferă politicianului puterea de a crea și de a manevra o mașină de război pentru: (1) a asigura supraviețuirea NAȚIUNII-PÂNTECELUI MATERN; (2) a preveni orice primejdie care se poate abate asupra NAȚIUNII-PÂNTECELUI MATERN; (3) a distruge dușmanul care amenință NAȚIUNEA-PÂNTECUL MATERN; (4) a distruge cetățenii din aceeași țară, care nu se conformează Sistemului, doar de dragul stabilității și siguranței NAȚIUNII-PÂNTECELUI MATERN.

Politicienii au multe îndatoriri quasi-militare; pătura cea mai de jos este reprezentată de polițiști, de avocați, de contraspionii care nu sunt altceva decât spioni și sabotori (cu diplomă) și de judecători. Generalii acestui sistem sunt industriașii. Statul major "prezidențial" este în realitate alcătuit din bancherii internaționali. Oamenii știu că ei au creat de fapt această farsă, că au finanțat-o cu propriile taxe (care reprezintă consimțământul), dar cu toate acestea ei preferă pasivitatea, în loc să ia măsurile care sunt necesare în vederea transformării.

Tocmai de aceea o națiune este divizată în două părți distincte, o SUB-NAȚIUNE DOCILĂ (majoritară) și o SUB-NAȚIUNE POLITICĂ. Sub-națiunea politică rămâne atașată de sub-națiunea docilă, o tolerează, îi filtrează substanța, până când devine îndeajuns de puternică pentru a se putea detașa și pentru    a-și devora părintele.

 

ANALIZE DE SISTEM

 

Pentru a putea lua decizii economice computerizate în legătură cu războiul, care este volantul economic primar, este necesară desemnarea valorilor logistice concrete, a fiecărui element al structurii războiului - personal și material.

Acest proces începe cu o descriere clară și sinceră a subsistemelor unei asemenea structuri.

 

RECRUTAREA (pentru serviciul militar)

 

Scopul principal al încorporării este inocularea, prin intimidare, a ideii că guvernul este omnipotent - inocularea este atunci îndreptată către membrii tineri ai unei societăți. (Nota autorului: Adevărul este tocmai opusul, deoarece un guvern există numai cu consimțământul poporului.) Apoi tânărul este învățat că printr-o rugăciune nu vei realiza niciodată ceea ce poți face cu un glonte, în doar câteva clipe. Procedând astfel, un tânăr care a fost crescut timp de optsprezece ani într-un mediu curat, religios poate, prin intermediul acestui instrument guvernamental, să fie anihilat și deziluzionat, în numai câteva luni. Odată ce el este adus în această stare, după aceea este destul de ușor să i se strecoare orice fel de idei și principii false.

MULT MAI INTERESANT ESTE PROCESUL PRIN CARE PĂRINȚII TÂNĂRULUI, CARE ÎL IUBESC, POT FI MANIPULAȚI ASTFEL ÎNCÂT CHIAR EI ÎL TRIMIT LA RĂZBOI ȘI ÎN FELUL ACESTA ÎI SEMNEAZĂ ADESEORI CONDAMNAREA LA MOARTE. Deși scopul acestei prezentări esențiale  nu ne permite dezvoltarea subiectului, voi comenta puțin, mai ales pentru a dezvălui acei factori care sunt incluși, sub formă numerică, într-o analiză computerizată a sistemelor sociale și de război.

Începem prin a încerca să definim recrutarea. Recrutarea (serviciul selectiv etc.) este în fond o instituție bazată pe sacrificiu și sclavie, obligatoriu înființată de persoanele între două vârste și în vârstă, în scopul de a-i trimite pe cei tineri să execute treburile publice murdare. Scopul imediat următor este de a-i face pe cei tineri să se simtă la fel de vinovați ca și cei mai în vârstă, la care aspect se adaugă criticile din partea celor în vârstă, precum și admirația și respectul din partea celor tineri (Stabilizatorul Generațional). Acest principiu este în general aranjat și vândut pe piață ca fiind serviciu "patriotic-național".

Odată ce încorporarea este definită, această definiție se folosește pentru a sublinia o structură denumită Sistemul Valorilor Umane, care poate fi "tradus" în mai multe feluri, în funcție de locul unde el este aplicat. Valoarea unei asemenea munci de sclav este dată în tabelul de Valori Umane, un tabel ce conține anumite rubrici, cum ar fi intelect, experiență, cereri de loc de muncă post-serviciu etc.

Unele dintre aceste rubrici sunt obișnuite și pot fi evaluate ca fiind necesare pentru a clasifica omul potrivit în funcție de locul potrivit. Clasificările sunt extrem de greu de alcătuit și în momentul în care sunt întâmpinate unele greutăți, se apelează la modele matematice (algoritmi etc.), cu ajutorul cărora se predetermină (dacă nu chiar se prezic) anumite evenimente, cu o precizie maximă. Prin urmare, ceea ce nu se obține de bună voie și prin cooperare se poate obține printr-o constrângere abil calculată. Ființele umane sunt întocmai ca niște mașini, ele reprezintă pârghii de care se poate trage în toate direcțiile - între automatismele, evidente pentru cel inteligent, ale unei societăți și automatismele unei fabrici de pantofi, nu există o diferență prea mare.

Aceste valori derivate sunt variabile și ele sunt măsurate la adevărata lor valoare, nu în dolari SUA, odată ce aceștia nu s-au stabilizat; în prezent, inflația este mare, deoarece producția națională de bunuri și servicii este prezentată la cote superioare, pentru a acoperi energia cinetică falsă (inductanța "de hârtie").

Valoarea argintului este stabilizată; în ziua de azi, poți achiziționa cu o cantitate de argint aceleași cantități și valori care erau valabile pentru anul 1920. Valoarea umană este tocmai de aceea măsurată cel mai bine în unități de argint deoarece aceasta rămâne întotdeauna aceeași.

 

CONSTRÂNGEREA

 

FACTORUL I

 

Precum este cazul oricărui sistem social, stabilitatea este obținută numai prin înțelegerea naturii umane (principiul acțiune-reacțiune). Dacă tentativa este ratată, consecințele sunt, de obicei, dezastruoase.

Ca și în alte scheme sociale umane, este tocmai de aceea esențială o formă sau alta de intimidare, pentru ca încorporarea să aibă succes. Principiile fizice ale acțiunii și reacțiunii trebuie să fie aplicate atât subsistemelor interne, cât și celor externe.

Pentru a asigura succesul încorporării, sunt absolut necesare operațiuni de programare-spălare a creierului, atât a celor care urmează a fi încorporați, cât și a familiilor lor, pentru ca în cele din urmă tinerii să poată fi controlați.

 

FACTORUL II - TATAL

 

În momentul în care fiul trebuie să plece la război, tatăl este cel care îi pune pușca în mână, pentru că altfel riscă să fie blamat de egalii lui și să se facă de rușine față de sine însuși. Juniorul se duce la război; dacă nu, tatăl va fi pus într-o postură jenantă. De aceea juniorul ajunge, în cele din urmă, într-o cazarmă, fără să înțeleagă prea bine ce e cu el și ce caută acolo.

 

FACTORUL III - MAMA

 

Elementul feminin al societății umane este condus în primul rând de emoții - logica este pe locul doi în cazul femeii. În lupta dintre logică (inteligență) și imaginație,  imaginația câștigă întotdeauna, fantezia predomină; însă, în acest caz, predomină instinctele materne - copilul este pe primul plan, viitorul pe al doilea. O femeie care are un copil mic este atentă numai la odrasla ei. Prin urmare, familia trebuie să fie dezintegrată cu grijă, trebuie tocmai de aceea să fie înființate centre de stat care să se ocupe de educația copiilor - astfel, se demarează procesul de detașare a copiilor de lângă mamele și tații lor, încă de la o vârstă fragedă. ATENȚIE: Furia impulsivă a unei femei poate uneori să depășească starea de teamă. Nu trebuie subestimată niciodată puterea unei femei înfuriate și nici puterea misterioasă pe care ea o are asupra bărbatului. Iată ce le-a adus femeilor dreptul la vot în 1920.

 

FACTORUL IV- JUNIORUL

 

Starea de tensiune și acționarea la maxim a sistemului de auto-conservare în timpul perioadelor de război, sunt instinctele logice, ce se manifestă la orice individ. În cazul în care juniorul reușește să evite plecarea la război, elementele din jurul lui îl vor face să se simtă jenat - șantajul clasic este "nu te sacrifici, nu ai glorie; nu ai glorie, nu ai iubite".

 

FACTORUL V - SORA

 

Să vedem acum: cum rămâne cu sora juniorului? Tatăl îi oferă tot ce este mai bun în viață și o învață să aibă aceleași pretenții de la viitorul ei soț, indiferent de prețul pe care acesta trebuie să-l plătească.

 

FACTORUL VI- CIREADA

 

Cei care sunt potențial excepțional înzestrați, dar cu toate aceastea nu-și folosesc aproape deloc mintea, nu sunt cu nimic mai buni decât cei care nu au minte - tandemul tată, mamă, fiu și fiică care devin tocmai de aceea niște animale numai bune de tras la jug sau dacă ajung șefi vor fi niște inconștienți dresori ai acestora.

 

NOTA AUTORULUI

 

În acest text zguduitor, puteți vedea fiecare pas care este făcut de elită (FRANCMASONII) în războiul ce are ca scop controlul asupra planetei. Veți putea astfel vedea pașii ce urmează a fi făcuți în viitor. Știind toate acestea nu veți mai putea spune că sunteți neștiutori. Această dezvăluire urmărește să educe oamenii și să le ofere armele de care au nevoie în anii următori, ani în care Noua Ordine Mondială se va lupta pentru a se naște, pentru a ieși la suprafață.

Mulți ignoranți vor spune că "Arme secrete tăcute pentru războaiele silențioase" este doar un conglomerat de cuvinte pentru care autorul nu-și asumă responsabilitatea. Cei care vor face asemenea afirmații ignoră adevărurile evidente care sunt conținute de acest document. Ei ignoră aceste adevăruri pentru că altfel ei sunt siliți să-și recunoască propria ignoranță.

Acest document cutremurător care a fost descoperit în anul 1969 nu poate fi ignorat sau trecut cu vederea de către cei lucizi și inteligenți. Adevărurile evidente pe care el le conține nu pot fi respinse sau negate. Mesajul este: Trebuie să acceptați că ați fost și sunteți tratați ca o cireadă de vite de către FRANCMASONI și că probabil nu mai este mult până când veți fi schimbați cu toții în vite - trebuie tocmai de aceea să vă pregătiți de luptă pentru a vă păstra dreptul cel mai de preț care v-a fost dat de Dumnezeu, acela de a fi Liberi.

Ultima frază reprezintă, de fapt, motivul real pentru care cel mai adesea oamenii preferă să ignore dezvăluirile care sunt făcute în textul "Arme secrete tăcute pentru războaiele silențioase". Ei încă nu sunt pregătiți să recunoască faptul că au fost și sunt manipulați de FRANCMASONERIA MONDIALĂ precum o cireadă de vite. Ei nu sunt pregătiți să lupte pentru Libertate. Aceasta este acuzația pe care o aduc tuturor acelora care rămân sceptici. Aceasta este confirmarea adevărului care este conținut în textul "Arme secrete, tăcute pentru războaiele silențioase".