ING. VIOREL ROȘU, DR CAMELIA ROȘU


DEZVĂLUIRI
CUTREMURĂTOARE


despre modul în care
FRANCMASONERIA
caută să distrugă

ROMÂNIA


Editura ANANTA, 1997
   Oferim această carte poporului român, popor greu încercat de-a lungul mileniilor, care are misiunea spirituală de a contracara acțiunile malefice ale Francmasoneriei.

   

  Cuprins

  1. Definiția francmasoneriei
  2. Originea francmasoneriei
  3. Mod de organizare
  4. Scopuri
         - declarate
         - ascunse
  5. Sloganuri francmasonice
  6. Modalități de realizare a scopurilor ascunse în următoarele domenii:
         - economic
         - social-demografic
         - politic
         - militar
         - justiție
         - învățământ
         - cultural-artistic
         - ideologie-filozofie
         - religie
  7. Soluții pentru contracararea acțiunilor malefice ale francmasoneriei
  8. Bibliografie   
1.
Definiția francmasoneriei


    Francmasoneria este o organizație secretă, o perfidă conspirație mondială cu scopuri malefice ascunse (singura organizație politică ce folosește în rău energiile naturii, prin ritualuri de magie neagră și prin invocarea forței Satanei), care urmărește să stăpânească într-un mod tiranic oamenii acestei planete (considerați simple animale cu față umană), prin instaurarea până la sfârșitul secolului a unei așazise Noi Ordini Mondiale, în realitate noul haos al Satanei. Francmasoneria este de fapt condusă din umbră de mișcarea Sionistă prin intermediul așa-zisului Guvern ultrasecret "invizibil" al Terrei numit și Majestic 12 și prin Marea Lojă Mamă și Consiliul Suprem (formate numai din membri sioniști) B'NAI B'RITH. Mișcarea sionistă este formată din magnați evrei, adevărații bogătași ai Pământului, care controlează la ora actuală într-un mod diabolic finanțele și aurul lumii. Membrii mișcării Sioniste utilizează tehnici subtile de magie neagră, se închină Satanei și cu o inteligență diabolică stabilesc ierarhii ale răului între state și puteri militare, organizează blocade economice și de orice alt tip asupra țărilor care își apără independența amenințată, adesea ocupă teritorii și țări, creează conflicte interetnice în urma cărora fărâmițează țări (vezi tragedia din Yugoslavia pe care vor să o realizeze și în România prin conflicte interetnice și interreligioase în Transilvania, să nu uităm evenimentele din martie 1990 de la Târgu-Mureș); francmasonii folosesc metode foarte perverse: șantaj economic, politic, militar, informațional, manipularea unor întregi națiuni prin metode clasice (propagandă deschisă, corupție, șantaj și prin tehnici de război psihologic: intoxicarea cu informații false, pervertirea conștiințelor omenești, dirijarea intereselor unor națiuni și popoare în direcții contrare intereselor proprii, semănarea urii și dezbinării între cetățenii aceleiași națiuni sau între popoare diferite). Pentru a realiza acest plan diabolic, mișcarea Sionistă a elaborat în 1897 la Congresul masonic mondial din Elveția, 24 de procese verbale cunoscute sub numele de "Protocoalele înțelepților Sionului". Deși francmasonii susțin în mod pervers că aceste protocoale sunt false și au fost făcute de cei care vor să denigreze francmasoneria, totuși este evident pentru orice om inteligent că ele sunt reale pentru simplul motiv că tot haosul actual al omenirii confirmă în mod izbitor în cele mai mici amănunte ideile Protocoalelor, care constituie chiar planul fundamental de acțiune al Francmasoneriei, elaborat cu o inteligență diabolică de "înțelepții Sionului" în aceste 24 de protocoale încă din 1897. Este evident că nu este vorba de o simplă coincidență și că aceste protocoale stau la baza acțiunilor mișcării Sioniste care conduce și coordonează în realitate toate lojile masonice și reprezintă de fapt ce vrea să spună sloganul masonic "Prin haos la ordine".

    Ideile fundamentale ale protocoalelor sunt:
    1. Francmasonii nu admit alt drept decât cel al forței; "liberalismul" propagat de ei printre creștini a distrus religia creștină și autoritatea statului.
    2. Aurul a intrat în mâinile mișcării Sioniste și cu ajutorul lui aceasta a acaparat presa, dominând opinia publică ce comandă guvernele în statele așa-zis democrate.

    Membrii mișcării Sioniste sunt numiți în cercurile lor: "iluminați", "înțelepți", "eminențe cenușii", "big-Brother", "guvern ultra-secret din umbră". Datorită faptului că francmasoneria acționează ca o societate secretă (deși francmasonii susțin că francmasoneria nu este secretă ci doar "discretă") manipulând din umbră masele de oameni prin guvernele marionetă pe care le instalează la conducerea tuturor țărilor, pentru că în spatele tuturor lojilor masonice se află membrii mișcării Sioniste (necunoscuți de marile mase), pentru că în fața oamenilor sunt împinși oameni politici care respectă numai condițiile impuse din umbră de membrii mișcării Sioniste infiltrați sub nume adaptate poporului respectiv în toate partidele politice (indiferent de culoare și orientare) și pentru că se folosesc de sloganuri ca: "democrație, libertate, fermitate, egalitate" în spatele cărora se ascund cele mai mari crime și fărădelegi W. Churchill a definit mișcarea Sionistă și francmasoneria "Fiară fără chip".

    Membrii mișcării Sioniste pentru a rămâne în umbră înființează în toate țările din lume loji masonice, le măresc neîncetat numărul, atrag în ele personalități ce pot urca sau sunt deja în funcții publice folosindu-se de setea de putere și de bani a acestora sau de naivitatea lor. Aceste loji sunt dirijate cu o inteligență diabolică din umbră de o administrație centrală, pe care numai membrii Sioniști o cunosc. Ei merg pe principiul că nimeni nu se poate lupta cu o "putere necunoscută". Masonii nesioniști, indiferent de rasă, naționalitate și funcție folosesc drept paravan și sunt pionii de sacrificiu (așa cum a fost masonul Ceaușescu și alți lideri politici sacrificați) pentru masonii Sioniști și scopurile lor malefice ascunse. Planul de acțiune al celor 13 lideri Sioniști care se închină diavolului este pentru toți ceilalți "frați masoni" un secret.

   


   
2.
Originea francmasoneriei


    Masoneria este una dintre cele mai vechi organizații malefice care există până în zilele noastre. În urma unor săpături făcute în 1888, în Libia, s-au găsit foi de papirus în care se menționează date despre întruniri secrete de tip masonic, înainte de Cristos. Masonii, organizați în bresle, au ajutat la construirea templului lui Solomon. De asemeni, s-au găsit informații despre masoni și în scrierile necrologice din Egipt. Masonii, încă de pe atunci, foloseau limbaje secrete pentru a comunica unii cu alții, embleme, cifre (3, 6, 13, 33, 666). Cel mai important simbol era un șorț scurt care a fost înlocuit cu o blăniță albă de miel în timpul preoților din Melchisedec.

    Strămoșii mișcării Sioniste de astăzi sunt fariseii care l-au răstignit pe Iisus.

   


   
3.
Mod de organizare


    Francmasoneria este organizată în loji care au diferite denumiri și aparent se luptă între ele. Astfel putem întâlni denumiri ca Francmasonii fără șorț, Lojile albastre, Grand Orient, Ritul Scoțian Antic și Acceptat, Loja Națională Română, Loja militară Cairo, loji parlamentare, loja italiană Propaganda Due, Rotary Club, Lions Club, Ritul York, Clubul celor 500, Clubul de la Roma, B'NAI B'RITH, Consiliul celor 33, Consiliul celor 13, Majestic 12, etc.

    În realitate toate aceste loji și grupări masonice sunt conduse la vârf de elita mișcării Sioniste într-un mod atât de diabolic încât nimeni din aceste loji masonice nu cunoaște adevăratul plan satanic al celor care-i conduc din umbră.

   


   
4.
Scopuri


    Scopul declarat al francmasoneriei este de a ajuta umanitatea, de a face fapte caritabile, filantropice.

    Scopul ascuns cunoscut doar de liderii mișcării Sioniste este de a omorî 5 miliarde de oameni pentru a-i putea controla pe cei care rămân și pentru a-i exploata după cum doresc acești lideri Sioniști. Asta înseamnă de fapt sloganul "Noua Ordine Mondială"!

    Înțelegerea acestor aspecte cutremurătoare vă va ajuta să deveniți lucizi, să vă exprimați liber și total necondiționat opțiunile, să deveniți stăpâni pe propriile dumneavoastră vieți și sisteme de valori. Dacă veți deveni lucizi, vă veți putea opune printr-o rezistență pasivă refuzând să faceți jocurile satanice care servesc scopurilor monstruoase urmărite de Francmasonerie în această țară.

    Puțini sunt la ora actuală aceia care știu că mai mereu în spatele oricăror guverne oficiale se găsesc și acționează, nebănuite, din umbră, grupări francmasonice secrete care le dublează și le manipulează în scopurile lor planetare îngrozitoare. Tăcerea francmasonilor și ignoranța noastră, ambele la fel de vinovate, îi ajută din plin pe francmasoni să ne scufunde și mai mult într-o infernală prăpastie.

    Scopul ascuns al Francmasoneriei este dominația asupra întregii planete, întemeierea unei republici mondiale cu desăvârșire laică, condusă de francmasoni cu o omenire îndobitocită de mizerie și de patimile inferioare dezlănțuite. Scopurile principale pe care ei intenționează să le realizeze până în anul 2050, sub numele generic de Noua Ordine Mondială, sunt:
    1) Stabilirea unei Noi "Ordini" Economice Internaționale, sub directul control al unui organism francmasonic mondial.
    2) Stabilirea și impunerea necondiționată a unui guvern mondial francmasonic care va fi manipulat din umbră de Noua Ordine Mondială.
    3) Stabilirea viitoarelor State Unite ale Europei ca așa-zisă națiune dominantă, guvernată de guvernul mondial.
    4) Alegerea și impunerea unui rege planetar unic, inițiat de maeștrii francmasoni, pentru a conduce guvernul mondial.
    5) Crearea și promovarea unei așa-zise "religii mondiale" care va coordona toate religiile pământului ("religia" satanică) care va avea în frunte un fel de pontif mondial.

    Fragmente din Protocoalele maeștrilor francmasoni:
    1. Aurul este o putere irezistibilă. Mânuit de experți va fi totdeauna cel mai util instrument pentru cei care îl au și obiectul invidiei celor care nu-l au. Cu aur poți cumpăra cele mai nestăpânite conștiințe, poți fixa valoarea tuturor lucrurilor, prețul tuturor produselor, poți finanța împrumuturi către state și apoi ai statele la dispoziție.
    2. Deja principalele bănci, bursele întregii lumi, creditele tuturor guvernelor sunt în mâinile noastre.
    3. Cealaltă mare forță este presa, repetând fără încetare anumite idei, presa reușește ca în cele din urmă să le impună de parcă ar fi fapte reale. Televiziunea, arta, învățământul, toate aflate în mâinile noastre ne aduc servicii asemănătoare ajutându-ne să inoculăm în mintea oamenilor ceea ce noi dorim.
    4. Lăudând într-una democrația, îi vom diviza pe creștini în partide politice, le vom distruge unitatea națională, vom semăna peste tot discordie. Reduși la neputință, se vor prosterna în fața LEGII BĂNCILOR NOASTRE.
    5. Îi vom împinge pe creștini la război, exploatând mândria și prostia lor, iar noi vom trage profite. Se vor masacra reciproc și vor face loc unde să ne pună oamenii noștri.
    6. Moșia totdeauna a însemnat influență și putere. Von fărâmița marile domenii teritoriale în numele dreptății sociale și al fraternității. Vom împărți fragmentele la țărani, care le doresc din tot sufletul, și care curând ne vor fi datornici, ca urmare a costului de producție. Capitalul nostru ne va face stăpânii lor. Atunci noi vom deveni marii latifundiari și stăpânirea asupra pământului ne va consolida puterea.
    7. Cu aur și lingușeli vom câștiga proletariatul care se va angaja singur să distrugă capitalismul creștin. Le vom promite muncitorilor salarii pe care nici nu le-au visat, dar vom ridica și prețul celor necesare pentru trai, astfel încât profitul nostru va fi și mai mare. Astfel vom pregăti revoluții pe care le vor face creștinii inconștienți și al căror fructe le vom culege noi.
    8. Vom ataca și le vom batjocori preoții, făcându-i ridicoli, apoi odioși, distrugându-le religia și atunci vom fi stăpâni pe sufletul lor.
    9. Monopolizând învățământul, vom avea în mâna noastră mijlocul prin care vom forma mințile copiilor după cum ne convine nouă.
    10. Umflați de ambiție și vanitate, conducătorii politici se înconjoară cu lux și armate. Le vom pune la dispoziție toți banii de care are nevoie nebunia lor, și astfel îi vom conduce de căpăstru.
    11. Nevoia zilnică de pâine îi va face pe oameni să tacă, iar prin diferitele concursuri de Loto, sport, artă, frumusețe etc., adormiți și hipnotizați de cuvântul magic progres, aceștia vor fi astfel distrași și îndepărtați de la problemele grave lăuntrice sau politice consumându-și zi de zi în mod haotic și inutil un imens și prețios capital de energie psihomentală pe care îl vor investi, spre exemplu, în frenezia unui steril meci de fotbal.
    12. Baroul trebuie să fie demoralizat, instituțiile publice trebuiesc compromise iar spionajul și turnătoria trebuie să fie cultivate în mod sistematic.
    13. Prestigiul persoanelor publice care sunt orientate în mod benefic și divin trebuie să fie în mod sistematic desființat ca și propria lor ființă prin atentate, calomnii, denigrare sau folosind alte căi ascunse.
    14. Crizele economice mondiale sunt în mod intenționat întreținute de către mișcarea Sionistă cu scopul de a retrage banii din circulație, determinând astfel guvernele să facă împrumuturi externe uriașe cu dobânzi mari pentru a fi pe deplin la discreția elitei Sioniste.

   
* * *


    Acestea sunt câteva elemente sintetizate din Protocoalele Maeștrilor Francmasoni stabilite în cel mai mare secret în 1897 la Bassel cu ocazia Congresului Mondial al Francmasoneriei. Ele au străpuns cortina misterului și secretului, fiind dezvăluite chiar de către unii masoni care, pe patul de moarte, îngroziți de fărădelegile făcute și de iminența Judecății Divine, și-au mărturisit crimele înainte de a muri. Odată dezvăluite, francmasonii au urmărit să inoculeze ideea că acestea ar fi false, fiind o investiție menită să discrediteze francmasoneria mondială. Însă, argumentul zdrobitor în favoarea autenticității protocoalelor, la îndemâna oricărui om inteligent care gândește și știe să privească în jurul său, este cumplita realitate pe care o trăim astfel cu toții în țara noastră și pe întreaga planetă. O simplă coincidență?! Poate pentru cei ce doresc să rămână în obscuritatea ignoranței. Pentru oamenii treji este de fapt o realitate zguduitoare pe care trebuie să o oprim neîntârziat prin forța cunoașterii, fermitatea deciziei și curajul acțiunii.

   
INFORMAȚI-VĂ, REFLECTAȚI,
ALEGEȚI ȘI ACȚIONAȚI!
ÎNCĂ MAI ESTE TIMP!


   


   
5.
Sloganuri francmasonice


    "Prin haos la ordine"

    "Politica și morala nu trebuie să aibă nimic comun"

    "Dreptul constă în forță"

    "Toți pentru unul și unul pentru toți"

    "Scopul francmasonic justifică întotdeauna mijloacele"

    "Democrație, libertate, egalitate, fraternitate"

    "Dreptul trebuie să fie al celui mai tare"

    "Mulțimea este oarbă și de aceea poate să fie ușor manipulată de francmasoni"

    "Creștinii sunt în general naivi, proști și mici"

    "Libertatea este o idee himerică"

    "Oamenii politici creștini sunt niște păpuși de paie în mâinile maeștrilor sioniști"

    "Nevoia pâinii zilnice îi dresează gradat pe oameni"

   


   
6.
Modalități de realizare a scopurilor ascunse în următoarele domenii:


    ECONOMIC

    Mișcarea Sionistă care conduce din umbră toate lojile masonice (chiar dacă aparent acestea se luptă între ele pentru supremație) acționează prin sistemul bancar mondial sionist Rotschild/Rockeffeller pentru îmbogățirea fără limite și fără scrupule a membrilor sioniști și sărăcirea celorlalți oameni, indiferent de rasă și naționalitate. Iată ce spune în acest sens unul din liderii masoni sioniști David Rockeffeller: "Suntem în pragul unei transformări globale. Trebuie să declanșăm o criză majoră (economică, militară, politică, socială, educativă, religioasă) și toate națiunile vor accepta Noua Ordine Mondială." Mișcarea Sionistă prin lojile masonice infiltrate în toate țările lumii sub diferite nume și măști urmărește să aibă controlul total asupra finanțelor lumii. Pentru aceasta creează mari monopoluri particulare (Rotschild, Rockeffeller) care să fie rezervoarele imenselor bogății ale lumii, provoacă crize economice ca să destabilizeze statele lumii sustrăgând banii depuși acolo, acumulează mari capitaluri private care au fost sustrase din circuitul bancar al statelor silind astfel aceste state să ia bani de la Banca Mondială, F.M.I. (instituții create organizate și coordonate de mișcarea Sionistă) sub formă de credit și să accepte condiții aberante care duc statele respective la haos. Creditele impuse de F.M.I. împovărează statele cu procente imense care le transformă în sclavi fără voință.

    Nu întâmplător, pe clădirea FMI este așezat simbolul satanic, 666! Acest aspect demonstrează o dată în plus că planurile satanice inspiră și susțin activitatea FMI.

    În ziarul "Jurnalul Național" din 27.02.1997 profesorul universitar Ilie Bădescu, președintele Asociației Sociologilor din România afirmă: "După știința mea nu există nici o țară care aflată în Criză economică să fi reușit relansarea cu ajutorul FMI și Băncii Mondiale! În condițiile în care Guvernul va face cum a anunțat, o privatizare prin vânzare necondiționată de întreprinderi se va produce în momentul respectiv o foarte rapidă și primejdioasă înstrăinare a unei părți din averea națională fără posibilitatea ca vreodată să se mai poată interveni pentru recuperarea acestei părți înstrăinate. Noi vom fi debitori pentru că împrumutăm, căutăm capitaluri și alții vor fi creditorii noștri. Deci se creează o situație de dependență prin decalaj nou, suntem din nou la periferia metropolei. Soluția trebuie căutată înăuntru în forțele proprii, prin noi înșine."

    Tot în ziarul "Jurnalul Național" din 21.05.1997, profesorul universitar Dr. Gheorghe Ciulbea, specialist în gândire politică și istorie a gândirii economice afirmă: "FMI, Banca Mondială, BIRD și BERD vor să transforme România într-o neocolonie. Actuala conducere a țării nu are habar de doctrinele economice, decide și acționează după cum o taie capul, după interesul zilei și al forței sociale pe care o reprezintă. USD-iștii lui Roman și UDMR-iștii așteaptă ordinele străinătății pentru a le aplica în România, iar România se îndreaptă irevocabil spre economia de piață tipică unei țări arabe sau africane. Cu alte cuvinte situația de neocolonie a Occidentului. Economia liberă de piață este astăzi un nonsens în America și aiurea pentru că cei care grăbesc fără discernământ reîntoarcerea la piața liberă de tip Smith greșesc în așa măsură încât starea lor mintală dovedește un caz clinic. Ei vor ceva ce nu mai există în Occident, ceva ce nici nu ar putea fi tolerat și care nu are puterea de a supraviețui. Aceste orientări se transpun la noi în țară în domeniul privatizării, politicii industriale, agrare și terminând cu acelea ale inflației și ale nivelului de trai. Este vorba de "reforma" românească!"

    În ziarul "Jurnalul Național" din 3.04.1997 profesorul universitar, Dr. Ioan Radu, părintele informației manageriale afirmă: "Criza managerială promovează în România o economie de Piața Obor. Recent a apărut o carte numită <<Jocul Pieții>> scrisă de trei mari economiști ai lumii, editată în 1995. Această carte critică și prezintă greșelile ce se fac într-un program de guvernare în țările Europei Centrale și de Est. În această carte se critică tocmai obiectivele principale ale programului Ciorbea. Doresc să atrag acest semnal de alarmă: Trei măsuri forte - liberalizarea totală a prețurilor, eliminarea subvențiilor și atragerea cu orice preț a capitalului străin sunt eficiente doar în situația în care piața internă este stabilă și în al doilea rând managementul microeconomic este bine înregistrat. În caz contrar, spun cei trei specialiști, riscăm să cumpărăm produse fără alternativă. Altă problemă: Cum se justifică creșterea prețurilor din domeniul transportului? Nu a crescut calitatea serviciilor, nu au crescut nici lefurile salariaților. Atunci unde sunt banii? Altă problemă: Eu ca profesionist în management nu accept ideea domnului ministru al Telecomunicațiilor conform căreia, dacă în Occident cheltuielile pentru un abonat sunt de 2,8 dolari trebuie să ajungem și noi la acest nivel. De ce?! Poate că noi putem să avem aceleași servicii la un preț mai mic. Sau dacă nu putem, explică! Dar asta nu este explicație trebuie să ajungem la același preț cu ei! E ca și când ai spune: Așa vreau eu!"

    În ziarul "Jurnalul Național" din 16.05.1997 profesorul universitar, Dr. Paul Bran, rectorul ASE afirmă: "La nivelul Guvernului nu se cunoaște suficient situația din economie. FMI practică metoda asta, repet, și în alte zone. Este ca și când un om bolnav nu vrea să se opereze, îl iei de pe stradă și îl operezi cu forța. Nu știi dacă scapă, dar operația trebuia, după părerea ta făcută. Așa s-a procedat și cu noi: eu nu spun că ne-au băgat într-un experiment ci hai să o numim etuvă."

    În ziarul "Jurnalul Național" din 11.06.1997 se afirmă: "Dinu Patriciu nu crede în politicile FMI și ale Băncii Mondiale. Peste tot pe unde au fost aplicate, aceste politici au fost falimentare și au împiedicat dezvoltarea capitalului autohton. Ele nu sunt o soluție pentru România. Un program de guvernare bazat pe politicile impuse de aceste organisme internaționale nu poate da rezultate în România. Potențialul țării precum și măsurile liberale ce pot fi luate pentru a stimula politica autohtonă spre a deveni parteneră a capitalului străin pot fi mult mai eficiente decât o astfel de abordare. România nu se poate descurca fără infuzia de capital străin dar se poate descurca fără semnalul dat de FMI și Banca Mondială."

    În ziarul "Jurnalul Național" din 26.02.1997 profesorul universitar Ilie Bădescu, președintele Asociației Sociologilor din România afirmă: "Guvernul Ciorbea va rezista atâta vreme cât se va menține starea de confuzie. Unul dintre instrumentele cele mai eficiente de a guverna populații aflate în situații limită este să le arunci în dezordine, în haos, în confuzie totală. Experiența terapiei de șoc izvorâtă tot dintr-o concepție monetaristă de reformare în Brazilia a făcut un dezastru. Adică, noi să fim tari, să reușim să controlăm totul, noi facem reforma, voi acceptați-o! - este gândirea pe care o are la ora actuală Guvernul Ciorbea. Se laudă că sunt implicați specialiști români iar pe de altă parte se laudă că au făcut conceptul de reformă cu specialiști străini. Să spui că "reforma noastră este ultima salvare a României" este inadmisibil. Este o concepție soteriologică de tip parareligios înspăimântătoare. Asta este o gândire de tip apocaliptic. Cum adică?! Să mă convingi tu pe mine că tu, guvern, vii să mă salvezi! Tu guvern și clasă politică vii să mă salvezi pe mine, națiune, popor cu 2000 de ani de istorie?! Este o concepție mesianică, de tip neoleninist, și foarte periculoasă."

    În "Jurnalul Național" din 22 aprilie 1997 Președintele Comisiei de agricultură din Senat, Triță Făniță afirmă că: "Subarendarea pământului de către străini poate face iobagi din țăranii români. Ei (străinii) pot arenda suprafețe mari de teren pe care apoi îl pot subarenda țăranilor, făcând din aceștia iobagi."

    Este evident că se urmărește ca prin condițiile aberante impuse de FMI, Banca Mondială, Uniunea Europeană și NATO să se creeze haos în această țară! Ne întrebăm de ce sunt acceptate aceste condiții de cei care au jurat că vor apăra interesele și integritatea României?

    Ceea ce se urmărește să se realizeze la ora actuală în România de către mișcarea Sionistă prin oamenii politici cooptați în francmasonerie s-a realizat în anii trecuți în Grecia. La ora actuală, întreprinderile grecești care au fost cumpărate de investitori străini (manipulați de mișcarea Sionistă) sunt închise și Grecia a devenit piață de desfacere pentru produsele realizate în exteriorul țării!

    Pentru a se îmbogăți membrii mișcării Sioniste acționează după principiile următorului sistem:
    1. creează conflicte și chiar războaie (războiul de secesiune din America, primul război mondial, al doilea război mondial, războiul din Vietnam, războiul din Golful Persic, războiul din Iugoslavia) în care creștinii (goimii sau "dobitoacele creștine" cum îi numesc membrii mișcării Sioniste pe creștini) luptă unii contra altora, generând suferință, foamete, sărăcie, mizerie, boli, moarte, haos;
    2. nu apar la vedere ca autori ai conflictului respectiv;
    3. băncile sioniste susțin cu bani toate părțile beligerante pentru ca apoi să ceară dobânzi imense celor care au fost împrumutați, îmbogățindu-i astfel pe membrii mișcării Sioniste;
    4. apar apoi ca o instanță împăciuitoare, care dorește terminarea conflictului;
    5. în urma haosului astfel format de ei din umbră, impun condiții statelor care au participat la respectivul conflict, emit pretenții asupra unor teritorii ale statelor respective (în ce privește România vezi "Ultimatumul rușilor" și Dictatul de la Viena).

    Un exemplu în această privință este războiul de secesiune american 1861-1865. Înainte de război, agenții familiei sioniste Rotschild au dus o mare propagandă "pentru uniune" în statele din Nord. În același timp, alți agenți ai aceleiași familii sioniste Rotschild duceau o campanie "contra uniunii" în statele din Sud. La izbucnirea războiului, Banca Rotschild din Londra a finanțat războiul în statele din Nord, Banca Rotschild din Paris a finanțat statele din Sud. În final, singurii care au câștigat foarte mulți bani de pe urma împrumuturilor și "războiul" au fost numai membrii familiei Sioniste Rotschild.

    Un alt exemplu este al doilea război mondial, care a fost realizat de mișcarea Sionistă și care l-a susținut cu bani ai Băncilor Sioniste din Elveția pe Hitler, preferând să sacrifice reprezentanți ai poporului evreu pentru ca apoi, după război, să ceară pământul pe care se află acum Israelul și daune imense care i-au îmbogățit pe membrii mișcării Sioniste. Al doilea război mondial a fost o înscenare odioasă a mișcării Sioniste care s-a folosit de caracterul paranoic al lui Hitler manipulându-l fără ca acesta să-și dea seama.

    Al doilea război mondial demonstrează că liderii mișcării Sioniste acționează fără scrupule omorând oamenii poporului din care provin.
   

    SOCIAL - DEMOGRAFIC

    Mișcarea Sionistă internațională generează haos finanțând, susținând și răspândind: drogurile, alcoolul, tutunul, pornografia, prostituția, homosexualitatea, desfrâul, viruși mortali (SIDA, Ebola), violența, crimele, terorismul, conflictele interetnice. O carte publicată în S.U.A. de eminentul savant doctorul Horowitz "Emerging Viruses" demonstrează faptul că virusul SIDA a fost fabricat intenționat în laboratoarele americane, începând cu experimentele asupra virușilor de cancer spre sfârșitul anilor '60. Analizând documentele "declasificate" și contractele semnate de National Cancer Institute, dr. Horowitz este profund convins că SIDA a fost răspândită în mod intenționat prin vaccinurile contra poliomielitei și hepatitei. Această carte incriminează cele mai mari instituții medicale americane și pe cei mai mari cercetători care au fost manipulați pentru a crea agenți biologici capabili să distrugă sistemul imunitar în contul NCI și a Ministerului de apărare la sfârșitul anilor '60. Pretențiile conform cărora acești viruși creați în laborator ar fi evoluat în mod natural și ar fi trecut apoi de la maimuță la om apare ca o manipulare grosolană în lumina informațiilor copleșitoare reunite în această carte extraordinară. Cartea demonstrează rolul important jucat de anumiți lideri politici (și francmasoni în același timp): dr. Henry Kissinger, consilier pentru securitatea națională, Frank Carlucci și Joseph Califano, secretari la Departamentul de Sănătate, de Educație și protecție socială, președinții Richard Nixon și Gerald Ford, Nelson și Laurence Rockfeller, personalități din lumea economică și membri ai mișcării Sioniste. Dr. Horowitz demonstrează că virusul SIDA a apărut subit și simultan în timpul campaniilor de vaccinare în cadrul unor populații bine determinate, în zone geografice și culturale atât de diferite precum SUA (vaccinările contra hepatitei la homosexuali) și Zair sau Haiti (campania contra variolei). În România s-a constatat același fenomen și anume harta cu copiii care au fost infectați cu SIDA se suprapune exact peste harta vaccinării copiilor împotriva hepatitei de tip B! Trebuie precizat faptul că România este pe primul loc în lume în ceea ce privește numărul de copii bolnavi de SIDA! De asemeni s-a constatat că vaccinul împotriva hepatitei B care a fost refuzat de Ministerul Sănătății din Franța (pe motiv că nu sunt bani pentru campania de vaccinare) a fost acceptat de fostul ministru al sănătății I. Mincu și campania de vaccinare din România a fost sponsorizată de organizația masonică Rotary Club. Din cercetările făcute până acum reiese că toți copiii din România au fost infestați cu aceeași tulpină de virus HIV! Acest lucru demonstrează că a fost o sursă unică de virus HIV pentru toți copii infestați din toată țara. Datorită faptului că virusul HIV se modifică și devine specific persoanei infestate rezultă că este imposibil ca acești copii să fi fost infestați datorită neglijenței personalului medical prin nesterilizarea corespunzătoare a seringilor ar fi transmis virusul HIV de la diferite persoane la copii. Acest lucru demonstrează că copiii din România au fost infestați în mod voit în timpul campaniei de vaccinări sponsorizate și susținute de masoni.

    Activitatea Mafiei este ghidată și controlată tot de membrii mișcării Sioniste. De asemenea, tot ei manipulează mass-media (presa, radio, televiziunea), generând printr-un anumit gen de reclame, publicitate, articole și emisiuni diabolic concepute, dezinformarea și manipularea marilor mase de oameni. Prin sisteme de tip Mind Control (controlul minții) se induc în mințile oamenilor idei eronate, psihoze, obsesii, devieri psihice, amplificându-se astfel numărul celor care comit fapte antisociale, crime sau se sinucid. La ora actuală în Suedia, spre exemplu, au fost descoperite cipuri electromagnetice de tip Mind Control (care au rol de interfață între un calculator central și creierul uman generând astfel anumite stări și gânduri negative celor care le au în corpul lor) la sute de mii de oameni. Acestor oameni li s-au introdus respectivele cipuri când erau în stare inconștientă (în spitale, în pușcării) din ordinul Guvernului Suedez manipulat de membrii mișcării Sioniste internaționale. La ora actuală se realizează de către aceeași mișcare Sionistă o diabolică monitorizare a oamenilor acestei planete prin buletine și pașapoarte sub formă de cărți de credit. Din tot ce se petrece la ora actuală în România reiese că această țară este supusă unui cumplit război economic și psihologic. Din păcate, datorită ignoranței, românii nu-și dau seama de modul în care sunt atacați psihologic și din această cauză nu se pot apăra lăsându-se astfel manipulați și conduși ca o turmă. Mișcarea Sionistă urmărește constant să acționeze în România în conformitate cu secretele sale "Protocoale". Cei care vor lectura cu atenție cartea lui Ioan Costin Grigore "Cucuveaua cu pene roșii" vor descoperi stupefiați transcrierea fidelă a unor înregistrări secrete făcute de fosta securitate, în care unii francmasoni și membri Sioniști, care deja acționau în România înainte de revoluție, spun adevăruri cutremurătoare pe care deja acest popor le trăiește acum. Pentru edificarea celor ignoranți vom cita din aceste înregistrări câteva afirmații pline de cinism pe care le rostesc francmasonii și membrii mișcării Sioniste: "să nu uitați că pământul României a fost ales ca loc de pace pentru neamul lui Dumnezeu (care sunt românii). Nimic nu este mai rău decât împlinirea acestei profeții pentru copiii lui Israel. Tocmai de aceea trebuie să luptăm și să cucerim pământul făgăduinței (România)".

    "Noi (Sioniștii) ședem acum în umbră cu organizația noastră secretă. Marile puteri nu mai pot hotărî acum nici cel mai neînsemnat acord fără ca noi să nu luăm parte. Autoritatea va trece în stradă adică într-un loc public și noi ne vom însuși!... Pentru a pune mâna pe opinia publică trebuie să o derutăm cu zvonuri contradictorii astfel încât creștinii obosiți, să renunțe la a mai face politică! Acesta este primul secret. Al doilea secret constă în a înmulți așa de tare defectele poporului (alcoolismul, homosexualitatea, corupția, dezbinarea, dependența de droguri, obiceiurile rele, pasiunile) încât să ajungă să nu se înțeleagă unii cu alții!... Atunci vom avea puterea."

    În protocoale se vorbește despre fabricarea și răspândirea (de către francmasoni) unei boli asemănătoare virusului SIDA. "Astfel neamul ales (Sioniștii) și-a împlinit făgăduința! Înmulțirea dobitoacelor creștine trebuie stopată."

    "Cel mai bine aperi un adevăr declarându-l fals. Procedând astfel în timp ce ei se ceartă noi ne vedem de treabă!"

    "Noi am ordonat uciderea informației"

    "Așa vom supune și presa, care va fi o forță!... Mai întâi ea va cădea în mâinile celor îmbogățiți și prin ei în mâinile puterii noastre (Sioniștii). Imbecilii care vor crede că repetă opinia unui ziar independent vor repeta părerea noastră (a Sioniștilor) sau pe aceea care ne place nouă."

    "Nevoia pâinii zilnice îi va face pe creștini să tacă și îi va transforma în servitori umili!".

    "Dobitoacele creștine vor fi atrase în armata vizibilă a lojilor masonice pentru a deruta încrederea fraților lor!".

    "Dacă strică o parte din mașinăria Statului, Statul se va îmbolnăvi ca și corpul uman și va muri!".

    Aproape tot haosul care există la ora actuală în România și în general pe această planetă a fost și este în continuare dirijat într-un mod diabolic de mișcarea Sionistă. Întrebarea firească pe care și-o poate pune orice om cu bun simț este de ce provoacă ei atâta mizerie și suferință? Răspunsul e simplu: datorită faptului că membrii mișcării Sioniste se închină diavolului, sunt susținuți în acțiunile lor de diavol, iar acesta urmărește prin ei să distrugă, să înrăiască, să subjuge, să exploateze, să se hrănească cu energia oamenilor de pe această planetă care permit prin comportamentul lor negativ să fie vampirizați și folosiți până la distrugere de către planurile satanice (vezi cartea lui FRANZ BARDON - "FRABATO MAGICIANUL", Ed. Esoteria & Ed. VOX, 1995). Diavolul și exponenții săi în planul fizic (cei 13 conducători Sioniști) folosesc cu multă abilitate suprema înșelătorie (minciuna), a răului, care este: să-i facă pe oameni să creadă că el, răul, diavolul sau cei 13 nu există! În România mai mult decât în oricare altă țară urmărește să înrobească poporul român (inițiații Sioniști în magie neagră fac chiar ritualuri satanice pentru a adormi (înnăbuși) sufletul național român), deoarece ei știu că pământul României va fi centrul spiritual al planetei. Conducătorii Sioniști consideră (în mediocritatea lor) că dacă vor stăpâni această țară și se vor stabili ei aici (pământul ales) vor deveni astfel poporul ales! Pentru aceasta ei se folosesc de unii oameni politici și de metodele specifice războiului psihologic ca să genereze haosul și mizeria care la ora actuală există din plin în România. Din păcate mișcarea Sionistă se bazează și pe ignoranța și delăsarea multor români care pot fi astfel foarte ușor manipulați prin presă, radio, televiziune acționând conform proverbului românesc: "s-a întâlnit hoțul cu prostul".

    Datorită impactului deosebit de mare pe care televiziunea îl are asupra marilor mase de oameni francmasoneria folosește emisiunile TV (abil și malefic realizate) pentru a-i manipula și "programa" pe cei ignoranți. Omul modern, "homo televisiens", a devenit dependent de televizor și pierde cel puțin 3-4 ore pe zi în fața micului ecran. La întocmirea programelor TV, alături de specialiști din cele mai diverse domenii de activitate, lucrează și psihologi care în conformitate cu planurile malefice ale masoneriei manipulează prin sugestie conștiințe, creează opinii de masă, influențează politic și educațional telespectatorii. Prin repetare, prin prezentare în forme atractive imagine-muzică-sunet, prin sugestie, apar în subconștientul telespectatorilor germenii autosugestiei, care acționează insidios, permanent și distructiv.

    Astfel, fără să-și dea seama, telespectatorul se lasă condus, manipulat. Comoditatea preluării mesajului audio-vizual a făcut ca telespectatorii să accepte bucuroși informații prefabricate subtil malefic, aranjate și decupate, care le captează toată atenția, transformându-i astfel, din ființe care ar trebui să gândească în ființe gândite.

    Francmasoneria urmărește ca prin diverse și atractive jocuri și concursuri să abată atenția oamenilor de la modul pervers în care urmăresc să instaureze noua "ordine mondială" prin care vor să exploateze oamenii acestei planete.

    În timpul emisiunilor TV abil și atractiv concepute, atunci când este captată atenția conștientului (care ar trebui să cenzureze informațiile care ajung în subconștient) prin fraze, cuvinte, sunete și mai ales prin imagini special alese, se va produce implantarea în subconștient a mesajului urmărit a fi transmis, iar apoi oamenii vor reacționa conform modului în care le-a fost programat subconștientul!

    În fața micului ecran, vrând-nevrând, ființa umană își formează psihologia de consumator, devine receptiv, iar televizorul va deveni o necesitate (generând boli psihice), așa cum este alcoolul pentru un bețiv sau cum sunt țigările pentru un fumător.

    Libertatea telespectatorului de a alege este limitată, lui i se propun emisiuni special create, având scopuri prestabilite, fiecare din ele având un mesaj subtil ales. Un om care vine obosit de la servici este receptiv (pasiv) în fața televizorului, iar psihologia lui este de a prelua fără nici un discernământ mesajul primit.

    Francmasoneria urmărește ca majoritatea filmelor prezentate la televizor să aibă scene violente, de groază, care să genereze perturbări psihice celor care vizionează aceste filme. Reputatul psiholog japonez din Tokio, Seichi Tomojo, a făcut un studiu timp de 7 ani, observând 46 de femei însărcinate având vârste între 18 și 40 de ani. Concluziile cercetătorilor sale sunt:
    - Femeile însărcinate care privesc filme de groază și polițiste nasc prunci subponderali și lipsiți de farmec, pe când femeile care se delectează cu filme de dragoste sau spectacole muzicale vor avea bebeluși grăsuți, simpatici și bine dispuși.
    - Femeile însărcinate care vizionează la televizor imagini violente, muzică metalic rock, au statistic șansa de a naște copii nervoși, perturbați psihic, scuturați de spasme musculare.
    - Femeile gravide care urmăresc evenimente sportive, nasc copii mai bine dezvoltați fizic, bebelușii lor fiind mai agresivi decât ai femeilor care nu privesc deloc la televizor.
    - Copii femeilor care privesc emisiuni educative sunt mult mai armonioși.

    "Evitarea televizorului nu-i o soluție", spune reputatul psiholog japonez, "căci copiii mamelor care nu privesc la micul ecran sunt mult mai proști și mai inerți decât orice alt grup de copii studiat".

    Mesajul audio-vizual al filmelor de groază, polițiste, violente, spectacolele de metalic rock încurajate și susținute (sponsorizate) de masonerie, muzica rock în general, dar în special cea din ultimii ani (care de fapt nu este muzică ci doar niște strigăte animalice ce pun ființa umană în rezonanță cu ceea ce este malefic), generează grave dezechilibre psihice și mentale.

    Statistic s-a constatat că în urma spectacolelor metalic rock foarte mulți fani devin violenți, provoacă scandaluri și bătăi violente, violuri, fapte antisociale, crime. Recent, în urma unor astfel de manifestări satanice ale fanilor formațiilor rock, guvernul german a interzis pătrunderea în Germania a oricărei formații rock din afara țării.

    În cazul "trăirii televizate", mesajul transmis copiilor și adolescenților provoacă o contagiune emoțională imediată, propice pentru mimetism, și chiar îndemnul de a trece imediat la fapte antisociale cum ar fi: furturi, tâlhării, spargeri de mașini, crime, acțiuni violente, etc. În acest sens putem da exemplul celor 29 de tineri din S.U.A. care și-au tras câte un glonț în cap, după vizionarea la TV a filmului "Voiaj la capătul infernului". Acesta este doar unul din miile de exemple despre modul în care un film satanic perturbă psihicul oamenilor și-i determină să se auto-distrugă.

    În urma studiilor și statisticilor făcute a reieșit clar că televiziunea poate realiza prin mesaje induse la copiii și la adolescenții care au structuri psihice mai fragile, stări de violență și de agresivitate, tendințe de teribilism, dar și lucruri extrem de periculoase: dorința de sacrificiu suprem, tendința către terorism sau sinucidere.

    În ziarul "Jurnalul Național" din 10.04.1997 se afirmă: "Karl Poper, autorul lucrării "Societatea deschisă și dușmanii săi" avertiza în eseul "Un patent pentru a face TV" asupra relației TV-democrație. El spunea că <<s-a ajuns la situația că televiziunea a devenit o putere politică potențial colosală, s-ar putea spune, cea mai mare. Ca și cum ar fi fost cuvântului Dumnezeu. Și așa va fi dacă vom continua să acceptăm folosirea abuzivă a puterii televiziunii. Ea a devenit o puterea prea mare pentru democrație. Nici o putere nu va putea supraviețui dacă nu se pune capăt acestui abuz. Cred că un nou Hitler ar avea, cu televiziunea, o putere infinită. O democrație nu poate exista dacă nu se ține sub control televiziunea sau, mai precis nu poate exista mult timp dacă nu se dă la iveală complet puterea televiziunii>>."

    Mircea Moldovan, președintele Consiliului Național al Audio-Vizualului, cu privire la oribila crimă realizată de un tânăr de 15 ani care și-a ucis prietenul inspirându-se dintr-un film dat pe TV afirmă: "Autorii morali ai crimei sunt televiziunile care transmit filme cu violență."

    Cu ajutorul televiziunii poți dezinforma, forma opinii greșite, sau chiar impune puncte de vedere politice, economice, sociale etc, despre un grup de oameni, o societate sau un popor.

    Un astfel de exemplu l-a dat televiziunea britanică, B.B.C., (care este dirijată și controlată de Francmasonerie) prezentând maltratarea lui Mihail Cofariu la Târgu-Mureș ca fiind o acțiune de purificare etnică a românilor împotriva minoritarilor unguri. Acesta a fost o acțiune mascată a Francmasoneriei, de "manipulare ordinară" a opiniei telespectatorilor englezi în favoarea Ungariei, pentru a fărâmița teritoriul României. Francmasonii urmăresc prin tot felul de acțiuni politice să slăbească forța poporului român, ce constă tocmai în unitatea sa.

    În ziarul "Jurnalul Național" din 30.05.1997 se afirmă: "În județul Covasna, unul din sloganurile anilor 90-91 începe să prindă contur: "Vom studia și limba română în limba maghiară!" În acele vremuri, profesori ca Gyrgy Ianoș își începea orele de fizică făcând următorul apel: "Elevii români nu au ce căuta la ora mea." Profesorii români erau întâmpinați de elevii maghiari astfel: "Când pleci de-aici?" sau erau pur și simplu dați afară pe motiv că "Vom studia și limba română în limba maghiară." Profesoara Maria Oprea a notat tezele la română, foarte slabe de altfel, cu note de 4. Unul dintre elevi, cu acordul total al colegilor săi a scuipat pe caiet, l-a aruncat pe jos făcându-l ferfeniță cu picioarele. <<Ne era frică să vorbim și pe stradă românește. Mulți elevi români, dar în special eleve erau batjocoriți(te) în fel și chip.>>".

    În ziarul "Jurnalul Național" din 19.05.197 se afirmă: "În județul Harghita legile și Constituția României sunt călcate în picioare." În ziarul "Jurnalul Național" din 17.05.1997 Prea Sfinția Sa Episcopul Ion Sălăjan afirmă: "În Harghita și Covasna sunt locuitori care au conștiință de români dar nu mai știu românește."

    În ziarul "Jurnalul Național" din 13.05.1997 se afirmă: "Președintele Fundației pentru Satul Secuiesc, Kiraly Karoly consideră că <<Maghiarii și secuii au nevoie de autonomie teritorială și autoguvernare pentru a-și păstra identitatea națională.>>"!!!

    În ziarul "Jurnalul Național" din 5.03.1997 se afirmă: "<<Drept între popoare>> al statului Israel, profesorul universitar Raoul Șerban afirmă: <<Maghiarimea a avut și are un program - "recâștigarea" Transilvaniei>>."!!! Mișcarea Sionistă urmărește prin francmasoni și prin anumiți lideri ai UDMR-ului să-i păcălească pe maghiarii din România că dacă vor lupta pentru federalizarea Transilvaniei vor avea autonomie și vor trăi mult mai bine. În același timp aceeași mișcare Sionistă a acționat într-un mod perfid în Ungaria determinând din partea ungurilor din această țară o atitudine rece, indiferentă și uneori chiar ostilă față de ungurii din Transilvania. De asemenea, Sioniștii urmăresc să creeze conflicte artificiale în Transilvania, între români și maghiari, între ortodocși și catolici. În felul acesta se urmărește să se fărâmițeze teritoriul României. Ceea ce va rezulta în urma acestei fărâmițări va putea fi mult mai ușor controlat și manipulat de către mișcarea Sionistă. Atât românii cât și maghiarii știu că s-au înțeles de veacuri unii cu alții, că pot trăi împreună pe pământul Transilvaniei și că uniți, alături de poporul român pot rezista mult mai ușor în fața atacurilor perverse ale mișcării Sioniste. De aceea, atât românii cât și maghiarii trebuie să realizeze faptul că ar fi o mare prostie să se lupte între ei să fie victime omenești (ca în Iugoslavia) făcând astfel jocul diabolic al mișcării Sioniste. Locuitorii de naționalitate maghiară din Transilvania trebuie să fie conștienți că membrilor mișcării Sioniste și francmasoneriei nu le pasă de maghiari și că îi folosesc acum pentru a fărâmița România pentru ca apoi să-i exploateze și pe ei (maghiarii) cum fac de altfel cu toate popoarele lumii inclusiv cu poporul evreu din care ei (Sioniștii) provin.
   

    POLITIC

    Mișcarea Sionistă urmărește să conducă oamenii acestei planete manipulând guvernele tuturor țărilor lumii și toate partidele politice. De asemenea, tot ei sunt autorii unor sisteme unice și absolute de control mondial (O.N.U., UNESCO, Uniunea Europeană, N.A.T.O., F.M.I., Banca Mondială) prin care impun condiții aberante popoarelor lumii pentru a crea haosul ce va duce la așa-zisa Nouă Ordine Mondială (de exemplu României i s-a impus să legifereze homosexualitatea pentru a intra în Uniunea Europeană!). Deși francmasonii susțin că nu se amestecă în politică există nenumărate dovezi că ei manipulează guvernele tuturor țărilor lumii. În ceea ce privește România vă facem cunoscut următoarele:

    - în "Evenimentul zilei" nr. 1466 din 22 aprilie 1997 senatorul Radu Timofte avertizează: "masoneria are tendința să ocupe toate funcțiile importante în Stat din România." Vicepreședintele Comisiei de apărare a Senatului Radu Timofte ne-a declarat ieri că tendința masoneriei din ce în ce mai vizibilă de a acapara toate funcțiile mai importante în Stat reprezintă un mare pericol pentru România.
    "Este de remarcat că atât președintele Comisiei Senatoriale de Apărare cât și ministrul apărării Victor Babiuc sunt masoni și probabil că sunt mulți alții nu doar în ministerul respectiv ci și în celelalte. Mi-e teamă însă că acești așa-zis "frați" nu urmăresc altceva decât de a pune mâna pe tot ceea ce înseamnă putere în Stat așa cum au reușit în alte țări. Mi-e teamă că vom ajunge într-o zi să fim conduși numai de către cei care fac parte din organizații și atunci s-a dus naibii și identitatea noastră națională și tot ce înseamnă cultură și tradiție românească." - a afirmat senatorul Radu Timofte.
    Deputatul Vasile Matei spune de asemenea că miniștrii Victor Babiuc și Adrian Severin sunt masoni.
    "Din punctul meu de vedere cred că nu este firesc și normal ca dintr-o comisie ce controlează activitatea SRI care este prin excelență un serviciu secret să facă parte un om care în același timp aparține unei organizații masonice internaționale cu scopuri oculte care intră în contradicție cu interesele României. Și dacă ne gândim bine conform legii Mârzescu, partidul comunist din acea vreme a fost scos în afara legii exact din cauza apartenenței la o organizație internațională, Internaționala comunistă, care era de esență masonică. Deci voi cere să dea explicații în legătură cu prezența lui Corneliu Ruse în comisia SRI și într-o lojă masonică ca și examinarea aspectului referitor la o asemenea posibilitate conform legii siguranței naționale și Constituției. Dacă facem paralela între ceea ce a însemnat masoneria pentru Italia loja masonică "Propaganda due" și ce complicații politice a avut activitatea lui Ligio Geli putem să ne gândim că apartenența la masonerie și implicarea în activitatea politică executivă în România poate fi extrem de periculoasă." - a declarat deputatul PUNR Vasile Matei.

    - în Adevărul din 22 aprilie 1997 liderul Alternativei României Varujan Vosganian declară că acest partid recomandă oamenilor politici să se abțină să facă parte din lojile masonice. Vosganian susține că lojile masonice se orientează spre "zonele strategice" precum Guvernul sau Banca Națională și a relatat că el personal a refuzat să facă parte dintr-o lojă masonică atunci când i s-a propus acest lucru. Senatorul PD Alexandru Nicolae și deputatul PD Corneliu Ruse au fost înaintați în grad de loja masonică de Rit Scoțian Antic și Acceptat.

    - Radu Chesaru, fondatorul "Vulturului Brâncovenesc afirmă: "m-am retras din Partidul Alianța Civică datorită orientării sale masonice."

    -Alexandru Paleologu, francmason de dinainte de război, om politic a declarat în presă: "De când m-am apropiat mai mult de Dumnezeu nu mă mai consider francmason."

    - În ziarul "Libertatea" din 22.04.1997 se spune "Paul Ghițiu, secretarul general al partidului Alternativa României a criticat implicarea anumitor parlamentari în masonerie. La sfârșitul săptămânii trecute, trei parlamentari din comisii strategice - de externe, de apărare și de control a S.R.I. au urcat în ierarhia lojii masonice Ritul Scoțian Antic și Acceptat. Liderii A.R. au remarcat o apetență a organizațiilor masonice spre sectoare strategice. Se constată și un asalt asupra membrilor din guvern și mai ales asupra angajaților B.N.R., indiferent de nivel."

    - În ziarul "Jurnalul Național" de vineri 14.02.1997 se afirmă: "Costel Iancu, Suveranul Mare Comandor, declară: <<Statul român ne-a recunoscut încă din 1990. Masoneria trebuie să devină politică de stat, așa cum s-a întâmplat în S.U.A., de exemplu.>>"

    Într-un buletin informativ internațional se afirmă: "Conflictele etnice sunt plănuite, finanțate și organizate de masoni. Combatanții folosesc armament, muniții, echipament și alimente pe care le furnizează plutocrația financiară masonică, organizând măceluri. Gorbaciov afirmă că aceste conflicte etnice sunt plănuite de "Consiliul Înțelepților" și că toți membrii consiliului au subliniat următoarea idee: "Creștinismul trebuie să dispară și să fie înlocuit cu o religie mai cuprinzătoare (New Age) și de asemenea națiunile trebuie să dispară". Masonul Sam Keen specialist în mediul înconjurător a explicat că "pentru buna funcționare a Noii Ordini Mondiale din fiecare 10 oameni 9 trebuie să moară". El a cerut secondat fiind de Carl Segan reducerea populației globului cu 90%. Misiunea lui Gorbaciov în cadrul masoneriei internaționale Sioniste a fost de a distruge sistemul comunist (creat tot de ei) care nu le mai era de folos. Analizând activitatea pe care o desfășoară acum Gorbaciov se poate trage concluzia că el are sarcina de a distruge creștinismul și de a crea toate premizele de înfeudare a lumii masoneriei internaționale Sioniste. De asemenea este dovedit faptul că cei doi "mari" masoni care la vremea aceea "conduceau" destinele lumii, Gorbaciov și Bush au urmărit ca în decembrie '89 să dezmembreze România printr-un război civil dar nu au reușit acest lucru deoarece prin comportamentul său poporul român și oameni patrioți și curajoși care au plătit cu viața opoziția lor (de exemplu generalul Gușe) n-au permis aceasta.

    De-a lungul istoriei mișcarea masonică Sionistă a urmărit să instaureze și să răstoarne sisteme politice cum a fost de exemplu Comunismul. Datorită faptului că membrii mișcării Sioniste au acționat din umbră folosindu-se de caracterul paranoic al lui Ceaușescu și, în același timp, de ignoranța, lașitatea și inerția unor români în momentul în care comunismul, în frunte cu Ceaușescu au picat, marea majoritate a românilor au fost păcăliți că au scăpat de suferință. Ei neputând să-și dea seama că, de fapt, atât timp cât mișcarea masonică Sionistă va continua să acționeze în România și, în general, pe întreaga planetă, vor avea de suferit chiar dacă, aparent, vor vota un așa-zis guvern democrat. Deocamdată, datorită ignoranței și lipsei de curaj, oamenii nu realizează faptul că trebuie să-i depisteze și să-i demaște prin toate mijloacele pe membrii mișcării Sioniste care sunt de fapt adevărații vinovați pentru toate crimele și fărădelegile realizate împotriva umanității. Atât timp cât nu este înlăturată cauza, efectele negative vor continua să existe chiar dacă, aparent, ele se vor manifesta sub altă formă. Deci nu are rost să ne mai "îmbătăm cu apă rece" considerând că dacă vine alt partid politic la putere viața noastră va fi mai bună, atât timp cât guvernanții și cei care sunt guvernați nu au luciditatea și tăria morală de a demasca și de a se opune acțiunilor extrem de perverse și diabolice ale francmasoneriei și mișcării Sioniste.

    În ziarul "Jurnalul Național" din 13.05.1997 referindu-se la tratatul cu Ucraina, academicianul Dan Berindei consideră: "În anul 1997, România a renunțat la o parte din istoria sa."

    În ziarul "Jurnalul Național" din 21.05.1997 se afirmă: "Controversele privind Tratatul româno-ucrainean se amplifică - Mai mulți intelectuali și cercetători români se opun semnării unui document care ar compromite reîntregirea României."

    În tratatul de aderare la Uniunea Europeană (semnat și de autoritățile române în 1995) se pun explicit următoarele două condiții:
    - orice țară o dată intrată în Uniunea Europeană își cedează suveranitatea națională Centrului de la Strasbourg;
    - legislația Comunitară este deasupra legislației naționale;

    În aceste condiții ne întrebăm ce se urmărește prin semnarea acestor tratate? Ce motive îi determină pe oamenii politici să accepte orice condiții oricât de aberante ar fi ele în privința României?

    În "Jurnalul Național" din 23 mai 1997, vicepreședintele Comisiei de Apărare a Senatului, Radu Timofte declară că: "Masoneria are ca scop să dețină controlul în domeniul economic, politic, cultural și mai nou militar. Masoneria își propune să finanțeze și să controleze principalele instituții de decizie, naționale și internaționale [...] și chiar reușește să dețină controlul în domeniul economic, politic, cultural și mai nou militar. Și, mai mult decât atât, jurământul masonic are în conținutul său pedepse foarte severe pentru membrii care divulgă secretele, organizația având caracter secret. Protocoalele masoneriei, care au fost publicate, reprezintă pentru majoritatea celor care le citesc, motive foarte serioase de reflecție, de reținere, de tăcere și de teamă. Nici măcar membrii suspuși nu știu mare lucru. Bănuiesc că activitățile secrete nu sunt cunoscute decât de un grup foarte restrâns, iar celorlalți mai mici și mai mulți nu le sunt prezentate adevăratele intenții ale masoneriei, aceștia fiind simple unelte care doar își imaginează că știu ceva."

    Pentru a exemplifica ce spune senatorul Radu Timofte în legătură cu jurământul masonic vom prezenta în continuare conținutul acestui jurământ:
    <<Jur, în numele Arhitectului Suprem al tuturor lumilor (Satana) să nu descopăr niciodată secretele, semnele, cuvintele, învățăturile sau practicile francmasoneriei și să păstrez tăcere veșnică asupra lor. Făgăduiesc și jur să nu trădez niciodată nimic din acestea nici prin scris, nici prin grai, nici prin gesturi, nici să pun altcineva să scrie, să litografieze, să graveze, să tipărească ceva, să nu dau în vileag în vreun fel ceea ce mi s-a descoperit până în această clipă sau mi se va descoperi în viitor. Dacă ni mă voi ține de cuvânt, mă oblig să mă supun la următoarea pedeapsă:
    - să mi se ardă buzele cu fier înroșit
    - să mi se taie o mână
    - să mi se smulgă limba din gură
    - să mi se reteze gâtul
    - cadavrul meu să fie spânzurat în lojă în timpul primirii unui nou frate, iar după aceea să fie ars și cenușa aruncată în vânt>>

    Teribilă și criminală siluire a conștiinței să juri că nu vei destăinui ceea ce încă nu ți s-a spus!
   

    MILITAR

    În ziarul "Cronica Română" din 14.02.1997 notează: "Masonii români afirmă că au intrat în lojile masonice ale bazelor NATO, încă din 1993!"

    Blocul NATO este format din două structuri masonice: una militară și alta politică, coordonate de Marea Lojă supremă din New York, B'NAI B'RITH, formată numai din membrii Sioniști.

    Baza militară din Frankfurt găzduiește "filiala europeană" a lojei Sioniste B'NAI B'RITH. Emisari ai acestei filiare europene au fost trimiși în România pentru acțiuni ostile poporului român în perioada 1990-1991 și acestora li s-a pus la dispoziție pentru întâlnirile lor oculte secrete tocmai Cercul Militar Național! Oare de ce autoritățile române au făcut acest lucru?

    Din punct de vedere militar mișcarea Sionistă internațională acționează în special prin războiul economic, psihologic și prin arme biologice. Toată mascarada cu blocul NATO este realizată pentru a distruge capacitatea națională de apărare a țărilor care aderă la acest bloc militar, pentru a folosi oameni și echipament militar (cumpărat cu eforturi financiare imense de țările respective) în interesul mișcării Sioniste internaționale și străine intereselor popoarelor care fac sacrificii imense pentru a trimite soldați și echipament militar în acele zone.

    La ora actuală nu se mai pune problema unei agresiuni militare cu armament clasic sau nuclear deoarece acum se acționează numai printr-un război economic și psihologic. Este aberant să ne mai păcălim că integrarea în blocul NATO ar asigura o protecție militară în cazul unei agresiuni cu arme clasice sau nucleare pentru simplul motiv că cei care au declanșat până acum războaiele clasice (mișcarea Sionistă internațională) nu mai acționează în acest fel și folosesc povestea cu blocul NATO pentru a impune condiții economice aberante țărilor pe care vor să le subjuge în acest fel.

    Membrii mișcării Sioniste cunosc faptul că în următorii ani după realizarea unei armate unice în cadrul Uniunii Europene, blocul NATO nu va mai avea nici un rol în Europa. Blocul NATO va deveni atunci o poliție intercontinentală și un organ de represiune internațional. În aceste condiții ne întrebăm oare de ce oamenii politici români se străduiesc atât de mult să integreze România în NATO, acceptând pentru aceasta condiții aberante care se impun României pentru distrugerea acesteia. În condițiile în care integrarea în NATO ar costa România peste 24 miliarde de dolari (bugetul României pe 5-6 ani), iar acțiunile militare pe care România va fi obligată să le întreprindă în alte țări (vezi acțiunea din Albania) în scopuri străine intereselor poporului român, vor costa sute și sute de milioane de dolari ar trebui ca guvernanții și poporul român să se gândească mai bine dacă este în interesul României să intrăm în NATO!
   

    JUSTIȚIE

    În cadrul justiției francmasoneria a urmărit să coopteze avocați, judecători, procurori în lojele masonice și de asemenea în cadrul Ministerului de Justiție, a urmărit să infiltreze cât mai mulți francmasoni pentru a genera haosul care există la ora actuală în justiție. Astfel, nu întâmplător, judecătorii sunt foarte prost plătiți, au sute de dosare de rezolvat, procesele se întind pe ani de zile datorită birocrației judiciare, dreptul juridic este utilizat în mod intenționat echivoc, legile, prin modul în care sunt formulate, permit interpretarea lor în funcție de anumite interese etc.
   

    ÎNVĂȚĂMÂNT

    La ora actuală în Statele Unite învățământul a fost atât de eficient degradat de mișcarea Sionistă, încât la aproape toate concursurile internaționale studenții și elevii americani se califică pe ultimile locuri. Violența în clase a atins culmi greu de imaginat. Profesorii sunt bătuți de elevii nemulțumiți, utilizarea stupefiantelor este în floare, iar profesorii beau alcool și fumează cot la cot cu elevii. În Franța elevii din clasele mici știu să scrie numai pe calculator urmărindu-se să se formeze generații de tineri care să nu mai știe să facă calcule (să nu cunoască tabla înmulțirii), să nu mai știe să scrie. La ora actuală în România se constată o degradare din ce în ce mai evidentă a învățământului, elevii beau alcool și fumează cot la cot cu profesorii, se droghează (după unele statistici 50% din elevi în anumite școli și licee folosesc stupefiante), au loc bătăi violente care nu pot fi oprite de profesori pentru că le este frică de "mafia" liceană, tinerii sunt preocupați în special de muzica satanică metalic-rock, aderă la grupări satanice care fac magie neagră și apar din ce în ce mai multe cazuri de sinucideri în rândul elevilor care participă din inconștiență la ritualuri satanice.

    Ne întrebăm oare de ce poliția și organele abilitate ale statului (care sunt controlate de francmasonerie) nu iau măsuri pentru a opri răspândirea drogurilor și depistarea rețelelor de tip mafiot din licee?

    Ne întrebăm oare de ce mass-media (care este controlată de francmasonerie) nu realizează o campanie concentrată de prezentare a pericolelor majore pe care le reprezintă drogurile, rețelele de tip mafiot din licee și grupările sataniste în rândul tinerilor din școli și licee?

    În luna mai 1997 un grup de tineri sataniști a plecat din Suceava la Neptun cu trenul și în timpul călătoriei au devastat vagoane întregi dându-i jos din tren pe călătorii care au îndrăznit să le atragă atenția că nu este bine ce fac.

    Pe parcursul a 15-16 ore cât a durat călătoria din Suceava până la Neptun poliția C.F.R. și nici alte forțe de poliție specializate nu au intervenit pentru a aresta pe cei care au devastat trenul respectiv! O dată ajunși la Neptun, același grup de tineri sataniști au făcut ritualuri de magie neagră într-un hotel al stațiunii respective și au organizat un concurs satanic: "Cine devastează mai repede o cameră de hotel"! În urma acestei acțiuni demente un întreg hotel a fost distrus (geamuri smulse, uși distruse, pereți deteriorați, mochete sfâșiate, mobilier distrus, ars și aruncat pe geam, etc.). Nici în această situație poliția nu a intervenit pentru a opri aceste manifestări demente și nici nu a luat măsuri pentru a-i prinde și ancheta pe cei care au procedat în felul acesta.

    Răspunsul poliției a fost că nu a putut interveni în cazul respectiv pentru că tinerii sataniști erau prea violenți! Este hilar argumentul adus de poliție dar în același timp este și extrem de îngrijorător. Atitudinea poliției cât și a mass-mediei în acest caz demonstrează o dată în plus că atât poliția cât și mass-media sunt controlate de francmasonerie care urmărește să încurajeze și să susțină astfel de acțiuni satanice.

    În Marea Britanie, țară în care există peste 8500 de loji masonice, însumând peste 350000 de membri (mulți dintre ei sunt infiltrați în guvern, poliție, servicii secrete) a fost publicată o carte (cu concursul francmasoneriei) ce a stârnit imediat controverse fără precedent în rândul oamenilor, relatează cotidianul "Daily Mail". Este vorba despre un așa-zis manual de "sexologie" care se ocupă strict de domeniu homosexualilor și lesbienelor, manual destinat școlarilor de peste 5 ani! Și mai șocant este faptul că acest manual destinat școlarilor între 5 și 16 ani este prevăzut și cu imagini edificatoare, pentru mai buna înțelegere a ceea ce reprezintă fenomenul de homosexualitate!

    În Statele Unite, de asemenea, copiii din clasa I au în manuale imagini și informații despre homosexuali, fiind obișnuiți cu ideea că este absolut firesc să ai doi tătici sau două mămici!

    Datorită faptului că guvernele Statelor Unite și ale Marii Britanii sunt în totalitate controlate de mișcarea Sionistă, datorită faptului că Uniunea Europeană este un produs al aceleiași mișcări Sioniste și datorită faptului că una din condițiile acceptării României în Uniunea Europeană este să se legifereze homosexualitatea la noi în țară, este evident că această organizație ocultă, satanică, care este mișcarea Sionistă promovează într-un mod diabolic homosexualitatea și urmărește să realizeze și în învățământul din România ceea ce se petrece la ora actuală în Statele Unite, Anglia, Franța și alte țări ale lumii.

    Ne întrebăm până când vor mai dormi românii și vor mai accepta acțiunile satanice de distrugere a acestui popor? Vor oare românii să-și vadă copii învățând despre homosexualitate și să-i vadă cum devin homosexuali? Oare când se vor trezi oamenii acestei țări și vor lua atitudine împotriva francmasoneriei și mișcării sioniste?
   

    CULTURAL - ARTISTIC

    Mișcarea Sionistă internațională urmărește prin orice mijloace distrugerea tradițiilor cultural-naționale și a identității naționale de neam. Modifică tradiția poporului respectiv și ierarhia valorilor.

    Finanțează, promovează și susține muzica, pictura, sculptura satanică, generând astfel în oameni rezonanțe malefice, demoniace. Mișcarea Sionistă prin reprezentanții săi masoni măsluiește istoria și dovezile lingvistice, îndoctrinează tineretul în spirit Satanic, folosind pentru aceasta în special muzica satanică de tip metalic rock.
   

    IDEOLOGIE - FILOZOFIE

    Baza ideologică a mișcării Sioniste este următoarea:
    "Studiul zilnic al Talmudului la evrei începea de la zece ani pentru a se sfârși odată cu viața." (A. Dormesteter, L. cit. pag. 393)

    "Cei ce se măgulesc că prin ajutorul Bibliei vor cunoaște religia noastră sunt într-o desăvârșită ignoranță... Cărțile talmudice sunt acelea după care se organizează viața religioasă a evreului, de la prima respirație până la ultimul suspin." (Singer, citat de Mislin în Les Saints Lieux, T.III pag.549 și de A. Soubin în Le Talmud, pag.5)

    Iată ce afirmă acum despre Talmud un alt evreu, haham convertit la creștinism: "Talmudul este codul complet, civil și religios al Sinagogii... El este codul care reglementează, până în momentul actual comportamentul evreilor" și pentru care ei au un respect religios, ce merge până la fanatism. (Drach, L. cit. T.I., pag.164 - vezi Mousseaux, Le juif, c.IV, pag.87)

    Talmudul hărăzește numai evreilor întreg pământul cu toate bunurile din lume: "Dumnezeu a măsurat pământul și a dat evreilor pe goimi (adică pe cei care nu sunt evrei) cu tot ceea ce ei posedă." (Talmud Babli, Tratatul Baba - Kamuna, F.32, c.2 - vezi Rohling, L. cit. pag.63 - cuvântul goi (la plural: goimi) este echivalent cu ghiaur al mahomedanilor și reprezintă un apelativ de ură și despreț.)

    "Dumnezeu a dat evreilor putere asupra averii și vieții tuturor popoarelor." (Albo, Sepher. i.k., f.3 - c.25 - Jakuth - Chimeoni, Ad - Tab, f.83 - c.3, n.563 - Rohling, L. cit., pag.63)

    "Israel este ca stăpâna casei căreia bărbatul îi aduce bani. Într-adevăr, fără să îndure greutatea muncii el trebuie să primească bani de la toate popoarele lumii." (Talmud Babli - Traité Pes., f.119 și Traité Souhérdin, f.110 - Rohling, L. cit., pag.55)

    În consecință Talmudul dă evreilor dreptul de a fura de la goimi (creștinii):
    "Este permis să despui un goi". (creștin) (Talmud Babli - Tratatul Baba - Metzia, f.3 - c.2, Rohling, pag.64)

    După Maimonide, perceptul biblic: "Să nu furi" semnifică "să nu furi pe nici un om, adică pe nici un evreu" (Maimonade, Sepher, miz, f.105 - c.2 - vezi Rohling, L cit., pag.64), goimii nefiind oameni. De altfel, când un evreu fură pe un goi el nu face decât să-și reia avutul său.

    După Talmud, "proprietatea unui ne-evreu e ca un lucru părăsit, ca un deșert, ca nisipul mării; adevăratul proprietar legitim este primul evreu care pune mâna pe ea." (Pfefferoku (rabin convertit) Talmud Babli - Tratatul Baba Batra Dissert, psiholog., pag.11 - vezi Rupert, L. cit. pag. 19 și Baba Metzia, f.114 (edit. Amsterd 1645) citat de G. de Mousseaux - Le Juif, pag.127,128)

    După rabinul Solomon Iarchi sau Rachi "averile goimilor sunt ca niște lucruri fără stăpân și aparțin primului evreu care pune mâna pe ele". (Rupert, L. cit., pag.19)

    De asemenea Talmudul interzice evreului să dea înapoi goi-ului un lucru pe care acesta l-a pierdut.

    "Este oprit să dai goi-ului un lucru pe care acesta l-a pierdut... Cel ce dă unui goi obiectul pierdut, nu va găsi iertare înaintea lui Dumnezeu." (Talmud Babli, Traité Souhérdin, f.76 - c.2 și Tratatul Baba Komuna, f.113 - c.2 - Rohling, L. cit., pag.67).

    - Talmud, rugăciunea de dimineață: O, Doamne, dezrădăcinează, surpă, dărâmă și nimicește pe toți neevreii.

    - Abarbanei Ad, Isaia V: Numai iudeii înseamnă ceva în lumea aceasta, ei sunt asemănători cu grâul; goimii (dobitoacele creștine) sunt pleava.

    - Scheftal Horviz: Sufletul fiecărui iudeu în parte are valoare mai mare înaintea lui Dumnezeu decât sufletul unui întreg popor creștin.

    - Abadath Lepkodes (Pasosa Cheleg chajiuchud V, 11b): Fiecare bărbat iudeu este fiu de rege, iar celelalte neamuri sunt sclave.

    - Rabi Scheftel (sefatul): Iudeilor li se cuvine numele de om, dar cei nelegiuiți cum sunt creștinii idolatri își atrag originea de la spiritul spurcat și se numesc porci iar soțiile lor vite încălțate.

    - Abarbanel (Benachoth 25b): Poporul ales este demn de viață eternă. Celelalte neamuri sunt identice măgarilor. Casele goimilor (dobitoacelor creștine) sunt niște grajduri de vite.

    - Maimonides zis Vulturul Sinagogii (Grittin 57): Poruncit este către datorii lui Israel și eretici cum este Iisus Nazarineanul și urmașii lui să fie omorâți și zvârliți în vâltoarea osândei veșnice.

    - Rabbi Salman: Celui mai blând dintre șerpi scoate-i ochii, pe cel mai bun dintre creștini ucide-l.

    - John Clayton în The Chicago Tribune: Trotki conduce pe radicalii jidovi spre stăpânirea lumii. Bolșevismul este numai un instrument spre acest plan.
   

    RELIGIA

    Reprezentanții mișcării Sioniste generează conflicte între diferite religii, susțin financiar diferite secte religioase. Se infiltrează în religia creștină pentru coruperea preoților, îi trimit la studii în străinătate pe banii francmasoneriei, îi cooptează în francmasonerie determinând astfel tăcerea totală (explicabilă doar în felul acesta) a Bisericii Ortodoxe față de acțiunile criminale ale mișcării sioniste și ale francmasoneriei. În ziarul "Evenimentul zilei" din 1.07.1997 se afirmă: "o carte împotriva francmasoneriei declanșează un scandal de proporții la Cluj. Autorul cărții "Strategia diabolică a forțelor oculte pentru instaurarea noii ordini mondiale" se numește Nicolae Trofin, are 27 de ani și este proaspăt absolvent, cu nota 10, al Facultății de Teologie din Cluj. Această carte a declanșat un adevărat scandal, încă înainte de lansarea oficială a cărții. Nicolae Trofin a declarat că este prima lucrare de acest gen publicată de un reprezentant al Bisericii Ortodoxe, după lucrarea mitropolitului Ardealului Nicolae Bălan din anul 1937. Nicolae Trofin afirmă că din cauza acestei cărți a fost bătut în luna octombrie 1996 în plină stradă și că înainte cu trei săptămâni de lansarea cărții a fost convocat la sediul SRI Cluj, unde a fost amenințat și i s-a spus că în Germania ar fi fost arestat pentru atitudine revizionistă și antisemită. "Am fost anchetat de mai multe ori dar am refuzat să dau o declarație. Apoi am fost la Arhiepiscopul Bartolomeu Anania care mi-a spus: <<Da' cine ești tu să scrii așa ceva? Cine te crezi? Te crezi scriitor?>>". Nicolae Trofin consideră că Bartolomeu Anania merge pe linia francmasonică, în predicile lui fiind lesne intuit acest lucru.

    Ne întrebăm retoric din ce cauză oare din anul 1937 și până în 1997, timp de 40 de ani, preoții (în special din România) nu au luat atitudine împotriva francmasoneriei așa cum au făcut preoții greci de pe Muntele Athos care au mobilizat mase întrebi de oameni și au făcut mitinguri împotriva mișcării Sioniste și a francmasoneriei?

   


   
7.
Soluții pentru contracararea acțiunilor malefice ale francmasoneriei


    Pentru a învinge răul trebuie să știm că binele este absența răului iar răul este absența binelui deci ideea de bază pentru contracararea acțiunilor diabolice ale francmasoneriei este aceea a înlocuirii răului cu binele, sau altfel spus, a răului cultivat de ei cu binele în care noi ne ancorăm cu fermitate.

    Astfel:
    - viclenei lor dezinformări prin presă îi om răspunde prin urmărirea cu inteligență, luciditate și atenție a informațiilor din presă pentru a putea delimita falsul de adevăr. Astfel să ne punem mereu întrebarea "Qui prodest?" - urmărind apoi să vedem fața ascunsă a lucrurilor intuind perfida manipulare care se realizează la ora actuală prin mass-media. Vizionând programele de televiziune, să o facem în mod conștient, lucid, urmărind să identificăm elementele manipulării.
    - declanșării și amplificării conflictelor între ortodoxie și catolicism îi vom opune o înțelegere profundă a adevărurilor sacre revelate de Iisus care ne ajută să trecem peste această falsă dihotomie apelând la ceea ce ne unește - iubirea creștinească a aproapelui.
    - impunerii unor programe aberante de învățământ i se va opune protestul ferm al profesorilor și cadrelor didactice împotriva acestor măsuri antieducative.
    - decimării populației prin boli create în laborator i se va răspunde prin menținerea cu fermitate și voință a stării de sănătate în mod profilactic prin măsuri dietetice adecvate și regim de viață ordonat.
    - lașitatea, orgoliul, avariția, setea de putere pot fi înlăturate prin transformarea lăuntrică a tuturor oamenilor în sensul structurării unor personalități ancorate în valorile morale creștine.
    - satanismului cultivat prin așa-zisă muzică metalic-rock și prin ritualuri satanice i se vor răspunde prin cultivarea credinței în dumnezeu, prin rugăciuni colective (vezi aparițiile Fecioarei Maria de la Fatima și Metjugorge). Tineretul trebuie reorientat către muzica clasică și modernă, armonioasă și elevată. Trebuie să li se ofere cu răbdare tinerilor informația și cunoașterea necesară pentru a vedea fața adevărată a mișcărilor metalic-rock și sataniste.

    Francmasonii au o inițiere secretă ce le permite să-și dezvolte o voință dizarmonioasă, malefică, ei dispunând de puternice mijloace în plan material și social pentru a subjuga voința celorlalți oameni. Sufletele lor sunt întunecate de orgoliu, egoism, ambiții deșarte, dorința de a parveni, de setea de putere cu orice preț, de dorința de a acumula bani și putere politică, de a-i înrobi pe ceilalți, etc.. Ei pot fi înfrânți doar de ființe cu credință în Dumnezeu, care rezonează mai mereu cu binele și adevărul, care sunt la unison cu voința divină.

    De aceea orice om lucid și credincios ar trebui să se mobilizeze cu toată forța ca să rezoneze numai cu binele (să gândească, să vorbească, să acționeze preponderent benefic), să se roage cât mai des la Dumnezeu, să evolueze spiritual și dacă are forța necesară să practice Yoga sau/și anumite căi spirituale autentice (ceea ce l-ar ajuta considerabil să devină o ființă benefică excepțională).

    Francmasonii se tem de unitatea planetară benefică. Ei se tem de unitatea oricărui popor, a oricărei națiuni, urmărind dezbinarea tuturor națiunilor pentru a le putea înrobi.

    Toți românii trebuie să fim uniți în bine pentru ca în felul acesta francmasonii să nu ne mai poată dezbina.

    Adevărații români ar trebui să desconspire acțiunile de tip masonic, să scrie articole și cărți despre aceste acțiuni malefice, să organizeze mitinguri de protest împotriva francmasoneriei, să strângă semnături de la oameni pentru scoaterea în afara legii a acestei organizații satanice internaționale.

    Francmasonii urmăresc să-i dezbine pe oameni și tocmai de aceea, noi românii trebuie să fim uniți și cu toții la unison să luăm atitudine împotriva francmasoneriei.

    Francmasonerie urmărește distrugerea unității naționale românești, tocmai de aceea trebuie să menținem cu fervoare și curaj patrimoniul culturii și limbii naționale.

    Francmasoneria urmărește să realizeze conflicte interetnice iar noi românii pentru a contracara această tendință a francmasoneriei trebuie să avem sentimente de bunăvoință, iubire față de toți oamenii alături de care trăim în acest teritoriu.

    Acțiunile malefice ale francmasoneriei sunt posibile datorită ignoranței și necunoașterii. Din această cauză trebuie să fim cât mai informați, să cunoaștem cât mai mult, să avem discernământ și să-i ajutăm și pe ceilalți să înțeleagă și să cunoască.

    Din această cauză este bine ca această carte să fie dată la cât mai mulți oameni.

    Francmasonii își acoperă faptele mârșave prin jurăminte de păstrare a secretului, prin amenințări la adresa celor care vor să-i demaște, demonstrând astfel că le este teamă că opinia publică ar putea să afle adevărul despre ei. Tocmai de aceea, noi, românii, trebuie să urmărim permanent să-i demascăm, să dezvăluim planurile criminale ale francmasoneriei.

   
ROMÂNI, ACȚIONAȚI, PENTRU CĂ ÎNCĂ MAI ESTE TIMP SĂ NE SALVĂM!


    Fiecare își spune "Ce pot eu să fac? pentru că sunt mic, slab și singur." În realitate însă suntem mulți și puternici. Forța noastră stă în unitatea noastră! În această privință Iisus a spus: "Unde se adună doi oameni în numele Meu, acolo sunt și Eu."
    Trebuie doar să devenim conștienți de forța noastră și să acționăm!
    Iisus a spus: "Cine are credință cât un bob de muștar va muta și munții din loc!"

   


   
8.
Bibliografie


    1. Radu Theodoru, "România ca o pradă", Ed. Alma, 1996

    2. Jan van Helsing, "Organizațiile secrete și puterea lor în secolul XX", Ed. Alma, 1996

    3. "Texte care au zguduit lumea", Ed. Moldova, 1995

    4. Alain Lallemand, "Organizația", Ed. Aurelia, 1997

    5. Ion Costin Grigore, "Cucuveaua cu pene roșii", Ed. Miracol, 1994

    6. "Protocoalele înțelepților Sionului", Ed. Alma, 1997

    7. Mitropolitul Irineu Mihălcescu, "Francmasoneria", București, 1941

    8. "New Age - Mișcare ocultă îndreptată împotriva religiei creștine", București, 1993

    9. "Satanismul în muzica rock", Ed. Izvorul luminii, 1993

    10. Richard Gleen, "Operațiunea ultrasecretă <<Calul troian>>", Ed. Shambala

    11. Gregorian Bivolaru, "Francmasoneria - misterele dezvăluite ale unei gigantice conspirații satanice planetare", Ed. Shambala, 1995

    12. Gregorian Bivolaru, "Dezvăluiri senzaționale referitoare la acțiunile și planurile satanice ale francmasoneriei", Ed. Shambala, 1996

    13. Onclair, "La Francmaçonnerie contemporaine"

    14. Turinez, "La grande peril de notre temps ou la Francmaçonnerie"

    15. Bernard Fay, "La Francmaçonnerie et la Revolution Intelectuelle du XVIII Siecle"

    16. Iosif de Santo de Colmar, "La Chaine Infernale", "La Francmaçonnerie contro l'Eglise", "La Francmaçonnerie désaquée".

    17. Emil Barbier, "Infiltrations maçonniques dans l'Eglise".

    18. F.H.Thiriet, "Aperçu philosophique et historiqze de la Francmaçonnerie"

    19. A. Preuss, "Etude sur la Francmaçonnerie"

    20. A. Ralph Epperson, "Noua Ordien Mondială"

    21. Gregorian Bivolaru, Viorel Roșu, "Căi și tehnici de evoluție spirituală a omului"

   

   
ANUNȚĂM PE CITITORII INTERESAȚI CĂ O PARTE DIN LUCRĂRILE CITATE ÎN ACEASTĂ BIBLIOGRAFIE POT FI CONSULTATE LA BIBLIOTECA CENTRULUI DE DOCUMENTARE AL MIȘCĂRII DE INTEGRARE SPIRITUALĂ ÎN ABSOLUT (M.I.S.A. - ȘOSEAUA SĂLAJ NR.2, BLOC 126-A, PARTER, SECTOR 5 BUCUREȘTI, TELEFON 01/420.52.99 ORAR ZILNIC ÎNTRE ORELE 10-22). TOTODATĂ ȚINEM SĂ ANUNȚĂM CĂ DEȚINEM UN EXCEPȚIONAL FILM-MĂRTURIE DESPRE CRIMELE ȘI FAPTELE SATANICE COMISE DE FRANCMASONI, INTITULAT "ÎN INTERIORUL FRĂȚIEI FRANCMASONICE" (INSIDE THE BRODERHOOD) TRADUS ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI CARE CUPRINDE ȘASE EPISOADE PLINE DE DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE.